11-03-2015 แหลมทองอุตสาหกรรมอาหาร โรงงานแปรรูปเนื้อไก่