จิ้งจกนิ้วยาวจันทบูรณ์

จิ้งจก นิ้วยาวจันทบูรณ์

CHANTABURI ROCK GECKO

  • ชื่อสามัญ : Chanthaburi rock gecko
  • ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cnemaspis chanthaburiensis
  • Family : Gekkonidae
  • Order : Squamata

 

ลักษณะทั่วไป

จิ้งจกนิ้วยาวจันทบูรณ์เป็นจิ้งจกขนาดเล็ก ลำตัวเรียวยาว ลักษณะเด่นของจิ้งจกชนิดนี้คือ บริเวณคอ ท้อง และหางมีสีส้ม ส่วนหัวมีสีเหลือง ด้านหลังมีเกล็ด (scales) ขนาดเท่ากันปะปนอยู่กับตุ่มขนาดเล็ก (tubercles) ทั่วลำตัว เกล็ดตามอกและท้องยกขึ้นเล็กน้อยทำให้เห็นเป็นลักษณะนูน มีเกล็ดเรียบอยู่ติดกับปาก (infralabials) 7-10 แผ่น ส่วนขาและนิ้วเท้ามีลักษณะยาว บริเวณปุ่มดูด (toe pads) ที่นิ้วเท้าที่ 4 มีแผ่น subdigital lamellae 22-29แผ่น มีรอยหยักสีเข้มตามแนวยาวลำตัว

 

จิ้งจกนิ้วยาว มีการเจริญเติบโตแบบ (Ametamorphosis) คือไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง ตัวอ่อนมีลักษณะเหมือนตัวเต็มวัย เพียงแต่มีขนาดเล็กกว่า

  • ระยะไข่ (Egg) : มีระยะเวลา 50-65 วันตัวเมียวางไข่ครั้งละ 1-2 ฟอง เป็นไข่ชนิดเกาะติดกับพื้นผิวตามซอกหินและโพรงไม้
  • ตัวอ่อน (Juvenile) : ลักษณะเหมือนตัวเต็มวัย แต่มีขนาดเล็กกว่า
  • ตัวเต็มวัย (Adult) : มีอายุไขประมาณ 5-10 ปี*

*อ้างอิงจากอายุขัยของจิ้งจกในวงศ์ Gekkonidae

 

พฤติกรรม : พบหากินทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนเป็นจิ้งจกที่ปีนป่ายพื้นผิวที่ขรุขระได้ดี และสามารถไต่ในแนวตั้งฉากหรือกลับหัวได้เนื่องจากมีเล็บและนิ้วที่ยาว แต่ไม่สามารถปีนกระจกได้ มีความสามารถในการเปลี่ยนสีเพื่อพลางตัวไม่ดีนัก แต่มีลวดลายที่พลางเข้ากับสิ่งแวดล้อมที่อาศัยอยู่ได้ดีอยู่แล้ว

แหล่งอาหาร : แมลงขนาดเล็ก

แหล่งอาศัย : ป่าดิบริมลำธาร พบอาศัยอยู่ตามหินก้อนใหญ่ที่มีซอกหลืบหรือโคนต้นไม้ใหญ่ อาศัยอยู่เป็นหลักแหล่ง ถ้าหากเจอที่บริเวณใดมักจะเจอซ้ำอยู่เสมอ

การแพร่กระจาย : ภาคตะวันออกของไทย นอกจากนี้ยังพบในประเทศกัมพูชา

 

เอกสารอ้างอิง

Cnemaspis chanthaburiensis Bauer & Das, 1998 in GBIF Secretariat (2021). GBIF Backbone Taxonomy. Checklist dataset https://doi.org/10.15468/39omei accessed via GBIF.org on 2022-08-13.

Knotsnake. (2553). Species : Cnemaspis chanthaburiensis. Accessed on August 13, 2022, from http://www.siamensis.org/species_index?nid=3611#3611--Species%20:%20Cnemaspis%20chanthaburiensis

Das I (2006). A Photographic Guide to Snakes and other Reptiles of Borneo. Sanibel Island, Florida: Ralph Curtis Books. 144 pp. ISBN 0-88359-061-1. (Gehyra mutilata, p. 97).

...................................................................................................... 

*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม *** 

Tel : 02-374-7118-9, 02-377-2488, 02-377-9580, 02-375-1995
e-mail : customercare@unicorgroup.com
website : www.unicorgroup.com