จิ้งจกนิ้วยาวลานสกา

จิ้งจกนิ้วยาว ลานสกา

LAN SAKA ROCK GECKO

  • ชื่อสามัญ : Lan Saka rock gecko
  • ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cnemaspis lineatubercularis
  • Family : Gekkonidae
  • Order : Squamata

 

ลักษณะทั่วไป

จิ้งจกนิ้วยาวลานสกาเป็นจิ้งจกขนาดเล็ก มีขนาดลำตัวยาวประมาณ 15-20 cm. มักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นจิ้งจกนิ้วยาวไทย (C. siamensis) แต่มีลักษณะสำคัญที่ใช้จำแนกคือ ลักษณะตุ่มบริเวณแนวกระดูกสันหลัง (paravertebral tubercles) มีการเรียงตัวเป็นเส้นตรง รวมถึงการปรากฏสีสันแต้มสีเหลืองบริเวณท้อง รยางค์แขนขา รวมถึงหางที่พบได้เฉพาะในเพศผู้เท่านั้น ลำตัวเรียวยาว เกล็ดตามอกและท้องยกขึ้นเล็กน้อยทำให้เห็นเป็นลักษณะนูน ส่วนขาและนิ้วเท้ามีลักษณะยาว บริเวณปุ่มดูด (toe pads) ที่นิ้วเท้าที่ 4

 

จิ้งจกนิ้วยาวมีการเจริญเติบโตแบบ (Ametamorphosis) คือไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง ตัวอ่อนมีลักษณะเหมือนตัวเต็มวัย เพียงแต่มีขนาดเล็กกว่า

  • ระยะไข่ (Egg) มีระยะเวลา 50-65 วันตัวเมียวางไข่ครั้งละ 1-2 ฟอง เป็นไข่ชนิดเกาะติดกับพื้นผิวตามซอกหินและโพรงไม้
  • ตัวอ่อน (Juvenile) ลักษณะเหมือนตัวเต็มวัย แต่มีขนาดเล็กกว่า
  • ตัวเต็มวัย (Adult) มีอายุไขประมาณ 5-10 ปี *

*อ้างอิงจากอายุขัยของจิ้งจกในวงศ์ Gekkonidae

 

พฤติกรรม : พบหากินทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนเป็นจิ้งจกที่ปีนป่ายพื้นผิวที่ขรุขระได้ดี และสามารถไต่ในแนวตั้งฉากหรือกลับหัวได้เนื่องจากมีเล็บและนิ้วที่ยาว แต่ไม่สามารถปีนกระจกได้ มีความสามารถในการเปลี่ยนสีเพื่อพลางตัวไม่ดีนัก แต่มีลวดลายที่พลางเข้ากับสิ่งแวดล้อมที่อาศัยอยู่ได้ดีอยู่แล้ว

แหล่งอาหาร : แมลงขนาดเล็ก

แหล่งอาศัย : พบทั้งส่วนของหินแกรนิต และต้นไม้ ใกล้ลำธาร หรือบนเขาสูงขึ้นไปที่มีความชื้นอากาศสูง และพบตามสิ่งก่อสร้างในบริเวณใกล้เคียงด้วย

การแพร่กระจาย : พบในอำเภอลานสกา จ.นครศรีธรรมราช (ค้นพบในปี 2020)

 

เอกสารอ้างอิง

Grismer, L.L., Sumontha,  M., Cota, M., Grisme,r J.L., Wood Jr, P.L., Pauwels, O.S.G., Kunya, K.  2010. A revision and redescription of the rock gecko Cnemaspis siamensis (Taylor, 1925) (Squamata: Gekkonidae) from Peninsular Thailand with descriptions of seven new species. Zootaxa 2576:155.

Ampai N, Wood Jr PL, Stuart BL, Aowphol A. 2020. Integrative taxonomy of the rock-dwelling gecko Cnemaspis siamensis complex (Squamata, Gekkonidae) reveals a new species from Nakhon Si Thammarat Province, southern Thailand. ZooKeys 932: 129–159.

Das I (2006). A Photographic Guide to Snakes and other Reptiles of Borneo. Sanibel Island, Florida: Ralph Curtis Books. 144 pp. ISBN 0-88359-061-1. (Gehyra mutilata, p. 97).

นณณ์. (2553). Genus: Cnemaspis. แหล่งที่มา: http://www.siamensis.org/species_index?nid=2919#2919--Genus:%20Cnemaspis, 13 สิงหาคม 2565

...................................................................................................... 

*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม *** 

Tel : 02-374-7118-9, 02-377-2488, 02-377-9580, 02-375-1995
e-mail : customercare@unicorgroup.com
website : www.unicorgroup.com