จิ้งจกหิน วงจันทร์

จิ้งจกหิน วงจันทร์

LUNULATE FOUR-CLAWED GECKO

  • ชื่อสามัญ : Lunulate four-clawed gecko
  • ชื่อวิทยาศาสตร์ : Gehyra wongchan
  • Family : Gekkonidae
  • Order : Squamata

 

ลักษณะทั่วไป

จิ้งจกหินวงจันทร์เป็นจิ้งจกขนาดเล็ก ผิวหนังบาง มีมีสีน้ำตาลอ่อน มีลายโค้งสีเข้มคล้ายพระจันทร์เสี้ยวอยู่ตามแนวสันหลัง ที่บริเวณนิ้วเท้ามีปุ่มดูด (toe pads) และมีเล็บ (claw) แค่ 4 นิ้วเท่านั้น ซึ่งต่างจากจิ้งจกทั่ว ๆ ไป บริเวณใต้คางของจิ้งจกหิน (Gehyra sp.)มีเกล็ดเรียบอยู่ติดกับปาก (infralabials) มีเกล็ดด้านใน 3 คู่ (chin shields) โดยคู่ที่ 1 มีขนาดใหญ่และยาวที่สุด

 

จิ้งจกหินมีการเจริญเติบโตแบบ (Ametamorphosis) คือไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง ตัวอ่อนมีลักษณะเหมือนตัวเต็มวัย เพียงแต่มีขนาดเล็กกว่า

  • ระยะไข่ (Egg) : มีระยะเวลา 50-65 วันตัวเมียวางไข่ครั้งละ 1-3 ฟอง โดยปกติจะวางไข่ 2 ฟอง
  • ตัวอ่อน (Juvenile) : ลักษณะเหมือนตัวเต็มวัย แต่มีขนาดเล็กกว่า
  • ตัวเต็มวัย (Adult) : เป็นสายพันธุ์ที่มีอายุยืนยาว (>9 ปี)*

*อ้างอิงจากอายุขัยของ  Gehyra variegata

 

พฤติกรรม : มีความจำเพาะกับถิ่นอาศัย ไม่สามารถปรับตัวไปอยู่กับระบบนิเวศอื่นได้ มีพฤติกรรมหากินในเวลากลางคืน และในเวลากลางวันจะหลบซ่อนตัว

แหล่งอาหาร : แมลง และแมงมุม

แหล่งอาศัย : เขาวงพระจันทร์ และถ้ำเขาจันทร์บริเวณเขาหินปูน จ. ลพบุรี ซึ่งเป็นระบบนิเวศที่แยกขาดจากระบบนิเวศอื่น ๆ

การแพร่กระจาย : พบที่เขาวงพระจันทร์ และถ้ำเขาจันทร์ จ. ลพบุรี ประเทศไทย (ค้นพบในปี 2022)

 

เอกสารอ้างอิง

Olivier S. G. Pauwels, Worawitoo Meesook, Kirati Kunya, Nattasuda Donbundit & Montri Sumontha, A new Four-clawed Gecko from limestone hills in Lopburi Province, central Thailand (Squamata, Gekkonidae: Gehyra). Zootaxa 5115 (4) © 2022 Magnolia Press 

Lwin K, Wogan G, Phimmachak S, Neang T, Stuart BL, Thaksintham W, Danaisawat P, Yang J (2021). "Gehyra mutilata". The IUCN Red List of Threatened Species 2021: https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2021-3.RLTS.T172668A1363221.en

D. J. Kitchener, R. A. How and J. Dell. 1988. Biology of Oedura reticulata and Gehyra variegata (Gekkonidae) in an Isolated Woodland of Western Australia. Journal of Herpetology Vol. 22, No. 4, pp. 401-412

Das I (2006). A Photographic Guide to Snakes and other Reptiles of Borneo. Sanibel Island, Florida: Ralph Curtis Books. 144 pp. ISBN 0-88359-061-1. (Gehyra mutilata, p. 97).

...................................................................................................... 

*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม *** 

Tel : 02-374-7118-9, 02-377-2488, 02-377-9580, 02-375-1995
e-mail : customercare@unicorgroup.com
website : www.unicorgroup.com