ด้วงพรม CARPET BEETLE

ด้วงพรม CARPET BEETLE

 • ชื่อสามัญ : Carpet beetle
 • ชื่อวิทยาศาสตร์ : Attagenus fasciatus  
 • Family : Dermestidae
 • Order : Coleoptera

 

ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและชีววิทยา

ลักษณะหนวด : แบบกลูกตุ้ม (capitate)

ลักษณะปีก : ปีกคู่หน้าเป็นแบบแข็ง ( Elytra ) คลุมส่วนท้อง ปลายสุดด้านในของปีกคู่หน้า แต่ละข้างจะมีลักษณะเป็นหนามแหลม ปีกคู่หลังเป็นแบบ membrane ลักษณะบางใส

ลักษณะปาก : แบบกัดกิน (chewing type)

ลักษณะขา : แบบขาเดิน (walking leg)

ลักษณะทั่วไป : ตัวเต็มวัยของด้วงพรมมีขนาดของลำตัวอยู่ที่ 3 mm. มีลักษณะลำตัวคล้ายกับด้วงหนังสัตว์ แตกต่างกันตรงที่ด้วงพรมมีลำตัวสีน้ำตาลเข้ม และมีลายสีเหลืองที่ปีก ลำตัวของด้วงพรมปกคลุมด้วยขน ส่วนอก (thorax) มีสีดำ ขอบด้านข้างของสันหลังอกปล้องแรกมีสีขาว ด้านใต้ท้อง (ventral) ปกคลุมด้วยขนสีขาว และมีแต้มขนสีดำทาง หนวดและขามีสีเหลือง

 

ด้วงพรม มีการเจริญเติบโตแบบ complete metamorphosis ซึ่งจะประกอบไปด้วย

 • ระยะไข่ (egg) : มีระยะเวลา 4-5 วัน ไข่มีรูปร่างรี สีขาวนวล
 • ตัวอ่อน (larva) : มีระยะเวลา 20-40 วัน ตัวอ่อนมีลักษณะพิเศษ มีขนปกคลุมลำตัว ลำตัวมีดำ
 • ดักแด้ (pupa) : มีระยะเวลา 5-7 วัน
 • ตัวเต็มวัย (adult) : มีอายุไขเฉลี่ย 6 เดือน วงจรชีวิตประมาณ 30 วัน

 

แหล่งอาหาร : เสื้อผ้า พรม ปลาแห้ง ปลาเค็ม ปลาหมึกแห้ง หอยแห้ง  ปลาหวาน  กุ้งแห้ง  กระดูกป่น แฮม เบคอน กระดูกสัตว์ หนังสัตว์ ปลาป่น เครื่องหนังต่าง ๆ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทุกชนิด เป็นต้น

ลักษณะการทำลาย : ไข่มักวางอยู่ใกล้หรือบนแหล่งอาหาร ตัวเมียจะวางไข่ในตำแหน่งที่ไม่ถูกรบกวน ตัวอ่อนสามารถกินอาหารบนพรมหรือเสื้อผ้าได้ ระยะตัวอ่อนของด้วงพรมจะม้วนตัวขึ้นมาเมื่อถูกรบกวน ซึ่งขนของมันอาจทำให้บางคนคันหรือแพ้ได้ มันจะชอบอาศัยอยู่ตามพิพิธภัณฑ์และบ้าน เมื่อโตเต็มวัยมันจะออกไปหากินพวกพืชที่เป็นลำต้นอ่อนๆมันจะผสมพันธุ์กันบริเวณกลางแจ้ง หลังจากที่มันได้เอาไข่ไปวางไว้ในที่ร่มแล้วที่พักอาศัยของมันโดยส่วนใหญ่คือพวกรังนก

การแพร่กระจาย : แพร่กระจายอยู่ทั่วโลก ในเขตอบอุ่น

 

วิธีการป้องกันควบคุม

 • ควรดูแลทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ
 • แมลงมีขนาดใหญ่สามารถมองเห็นง่าย สามารถใช้การเก็บแยกไปทำลายได้
 • ใช้ภาชนะที่ปิดได้สนิทเก็บผลิตผลทางการเกษตรป้องกันแมลงเข้าทำลายภายหลัง
 • รมด้วยก๊าซโอโซนความเข้มข้น 60 ppm นาน 32 ชั่วโมง สามารถฆ่าตัวเต็มวัยของด้วงหนังที่ทำลายปลาสวายแห้งรมควันได้ 100% แต่เนื้อปลามีสีซีดลงเล็กน้อย และยังมีกลิ่นของก๊าซ

 

เอกสารอ้างอิง

Arnett, R.H. Jr.; Thomas, M. C.; Skelley, P. E.; Frank, J. H., eds. (2002). American Beetles, Volume II: Polyphaga: Scarabaeoidea through Curculionoidea. CRC Press.

Beal, R. S. Jr. (2003). "Annotated Checklist of Nearctic Dermestidae with Revised Key to the Genera". The Coleopterists' Bulletin. 57 (4): 391–404.

H-va, J. (2011). "World catalogue of the Dermestidae".

LeConte, J.L. (1861). Classification of the Coleoptera of North America. Smithsonian Miscellaneous Collections. 3. Smithsonian Institution. doi:10.5962/bhl.title.38459 Freely accessible..

White, Richard E. (1998) [1983]. A Field Guide to the Beetles of North America (Peterson Field Guides). Houghton Mifflin Harcourt

 

...................................................................................................... 

 *** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม *** 

Tel : 02-374-7118-9, 02-377-2488, 02-377-9580, 02-375-1995

e-mail : customercare@unicorgroup.com
website : www.unicorgroup.com