เกี่ยวกับเรา Our Company

MESSAGE FROM

MANAGING DIRECTOR

สหยูนิคอร์กรุ๊ป ผู้นำด้านการให้บริการกำจัดแมลงครบวงจร

การควบคุมและกำจัดแมลงในปัจจุบัน

ในปัจจุบันโลกของเราได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของการขยายเขตเมือง ซึ่งการแปลี่ยนแปลงนี้ย่อมมาพร้อมกับปัญหาโรคที่นำโดยแมลงและสัตว์พาหะ เนื่องจากบ่อยครั้งที่สภาพแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นกลับกลายเป็นที่อยู่อาศัยอย่างดีของแมลงและสัตว์พาหะต่างๆ อย่างไรก็ตามเมื่อสังคมพัฒนามากขึ้น ความต้องการและความจำเป็นในเรื่องมาตรฐานสุขอนามัยก็สูงขึ้นเช่นกัน ประชากรไม่ยอมรับกับการที่ต้องใช้ชีวิตร่วมกับหนู แมลงสาบ รวมถึงยุงลายที่เป็นพาหะนำโรค ผู้คนต้องการที่จะได้รับการปกป้องจากโรคภัยที่นำโดยแมลงและสัตว์พาหะ ด้วยเหตุนี้ สหยูนิคอร์กรุ๊ป  ซึ่งเป็นองค์กรที่มีความชำนาญในด้านการควบคุมแมลงและสัตว์พาหะ เราจึงขออาสาที่จะให้บริการแก้ปัญหาของท่าน

ด้วยประสบการณ์การในธุรกิจบริการกำจัดปลวก ยาวนานกว่า 30 ปี

 

เทคนิคและความเชี่ยวชาญพิเศษ

สหยูนิคอร์กรุ๊ป แตกต่างไปจากผู้ประกอบการอื่นๆนั้นก็คือ พื้นฐานความรู้ความเข้าใจในการให้บริการกำจัดแมลง และความรู้ด้านวิชาการ ในปัจจุบันเรามีแผนกควบคุมคุณภาพ ซึ่งแผนกนี้จะประกอบด้วย ทีมนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านเทคนิคการควบคุมแมลง เพื่อให้คำแนะนำด้านการจัดการสุขลักษณะ รวมถึงเทคนิคการควบคุมแมลงที่ยั่งยืน ทีมนักวิชาการของ สหยูนิคอร์กรุ๊ป ประกอบด้วย นักกีฏวิทยา, ผู้เชี่ยวชาญควบคุมการใช้สารเคมี และผู้เชี่ยวชาญอาวุโส พนักงานผู้ให้บริการของ สหยูนิคอร์กรุ๊ป ทุกคนได้รับการอบรมภายในองค์กรและจากสถานบันที่มีชื่อเสียงภายนอก ก่อนให้บริการ

 

เราออกแบบระบบควบคุมแมลง ให้ตรงตามความต้องการของแต่ละอุตสาหกรรม

สหยูนิคอร์กรุ๊ป เรามีการพัฒนาระบบการให้บริการออกเป็นกลุ่ม เพื่อให้ทีมงานได้มีทักษะความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านที่ตรงตามมาตรฐานของแต่ละอุตสาหกรรม นอกเหนือจากทักษะพื้นฐานในด้านการควบคุมแมลง ประกอบด้วย

แผนก GMP plus : Pest Management for Food Factory

แผนก UNICOR BAIT : Termite Management System

แผนก IPM : General Pest Management System

แผนก UNICOR TRAINING COURSE : In-House Training

 

 

   

......................................................................................
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Tel : 02-377-2488, 02-377-9580, 02-375-1995, 02-374-7118-9
Line ID : 0819056566
e-mail : customercare@unicorgroup.com
website : www.unicorgroup.com
FB page: fb.me/Professional.Pest.control.Training.Programm
FB massenger : m.me/Professional.Pest.Control.Training.Programm

 

ทำความรู้จัก สหยูนิคอร์กรุ๊ป มากยิ่งขึ้น 

ผ่าน COMPANY PROFILE

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ