นักศึกษามหาวิทยาลัยเกตรศาสต์มาดูงานเหยื่อ Unicor Bait

นักศึกษามหาวิทยาลัยเกตรศาสต์มาดูการติดตั้งระบบเหยื่อกำจัดปลวก Unicor Bait

...................................................................................................... 

*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม *** 

Tel : 02-374-7118-9, 02-377-2488, 02-377-9580, 02-375-1995
e-mail : customercare@unicorgroup.com
website : www.unicorgroup.com