Unicor Bait System ระบบเหยื่อกำจัดปลวก ที่ไม่ต้องพ่นสารเคมี ไม่ต้องเจาะพื้น

สำหรับลูกค้า Dtac ได้รับส่วนลดพิเศษเพิ่มอีก 15%

   

 

 

 

ยูนิคอร์ เบส ระบบเหยื่อกำจัดปลวก 

ระบบ ยูนิคอร์ เบส เป็น นวัตกรรมในการควบคุมปลวกด้วยระบบเหยื่อกำจัดปลวก(Baiting System) ผลิตและนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น นับเป็นการปฏิวัติรูปแบบการกำจัดปลวกโดยไม่ต้องใช้สารเคมีอย่างมากมาย ไม่มีการเจาะพื้นผิวบ้านอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่มิดชิด เพื่อความปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัย และสัตว์ เหยื่อที่ใช้เคลือบสารควบคุมการเจริญเติบโตของปลวก มีชื่อว่า ยูนิคอร์ เอจี และ ยูนิคอร์ ไอจี โดยมีผลยับยั้งกระบวนการลอกคราบ ทำให้ปลวกไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ การถ่ายทอดเหยื่อ เกิดขึ้นโดยพฤติกรรมการป้อนอาหารจากปลวกงานให้กับสมาชิกในรังเมื่อถึงเวลาลอกคราบ ปลวกงานจะตาย และสมาชิกที่เหลือจะขาดอาหารตายจึงเป็นผลให้รังล่มสลาย

ตรวจตราโดยติดตั้ง Unicor Bait Station รอบบริเวณบ้าน โดยไม่ทำให้บ้าน หรือสวนสวยต้องชำรุด ปราศจากการขุดเจาะภายในตัวบ้านอย่างสิ้นเชิง

กำจัด : เมื่อปลวกเข้ากัดแทะไม้เหยื่อ นำเหยื่อยูนิคอร์ เบส เพื่อให้ปลวกนำพาประชากรปลวกทั้งรังมากิน "เหยื่อ" ตามพฤติกรรมการส่งสัญญาณบอกแหล่งอาหาร และนำสารควบคุมการเจริญเติบโตที่ติดตัวจาก ยูนิคอร์ เบส กลับไปผลาญรัง กุญแจสำคัญสู่การกำจัดให้สิ้นซาก"ตายยกรัง"

เกาะติดสถานการณ์ : อย่างต่อเนื่อง โดย"ไม้เหยื่อ" ใน ยูนิคอร์ เบส สเตชั่น จะทำหน้าที่ตรวจสอบและดักจับปลวกที่มาจากแหล่งอื่น รอบบริเวณบ้านท่านตลอดระยะเวลาให้บริการโดยนักวิชาการ จาก สหยูนิคอร์กรุ๊ป ซึ่งจะเป็นการรับประกันได้อย่างอุ่นใจว่าบ้านของท่านจะไม่มีปลวกมากล้ำกลายอีกต่อไป นอกจากผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแล้ว บริษัท สหยูนิคอร์กรุ๊ป จำกัด ยังมีนักวิชาการปริญญาที่ได้รับการฝึกอบรมเฉพาะด้าน มีความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ยูนิคอร์ เบส มีวิธีการดำเนินการอย่างไร

ยูนิคอร์ เบส สเตชั่น แบบเหนือพื้นดินUnicor AG เพื่อกำจัดปลวกที่อาศัยอยู่ภายในบ้านโดยใช้ไวท์เซลูโลสอาบสารเคมีเพื่อให้ปลวกมากัดกินเหยื่อ

ยูนิคอร์ เบส สเตชั่น แบบฝังลงในพื้นดิน : Unicor IG (In-Ground Station) เมื่อปลวกใต้ดินเดินทางมาพบกับไม้เหยื่อใน สเตชั่น เจ้าหน้าที่จะนำ Unicor Bait .ใส่ลงในสถานี ปลวกจะกินเหยื่อกำจัดปลวกแล้วนำไปแพร่ในรังของมัน

ปลวก

เป็นแมลงสังคม ซึ่งการสร้างความเสียหายให้บ้านเรือนมากที่สุด โดยเฉพาะปลวกใต้ดิน รัง ประกอบด้วย ราชา และราชินีปลวก ซึ่งมีหน้าที่ ผสมพันธุ์ และวางไข่ ปลวกทหารทำหน้าที่ป้องกันรัง และปลวกงานซึ่งมีจำนวนมากที่สุด จะทำหน้าทีหาอาหารป้อนสมาชิกที่เหลือ

วิธีทั่วไปที่ใช้ควบคุมปลวกคือ การราดสารเคมีจำนวนมากเพื่อสร้างชั้นสารพิษในดิน สกัดกั้นเส้นทางที่ปลวกจะเข้าสู่บ้าน บ่อยครั้งที่การใช้สารเคมีไม่ประสบผลสำเร็จ เนื่องจากสารเคมีที่ใช้ไม่ได้มาตรฐาน หรือเสื่อมสภาพลง ทำให้ปลวกสามารถเข้าทำลายไม้ และทรัพย์สินภายในอาคารได้

...................................................................................................... 

*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม *** 

Tel : 02-374-7118-9, 02-377-2488, 02-377-9580, 02-375-1995

LINE ID : @unicorgroup
e-mail : customercare@unicorgroup.com
website : www.unicorgroup.com

แบบฟอร์มติดต่อกลับ