มอดแป้ง ชีววิทยา

มอดแป้ง ชีววิทยา

อาหาร

เม็ดธัญพืช และผลิตภัณฑ์แป้ง

ลักษณะ

เป็นแมลงปีกแข้ง ลำตัวรูปร่างแบน รูปสี่เหลี่ยมยางมน ขนาด 2.3 – 4.4 มม. สีน้ำตาลแดง หนวดแบบกระบอง  ผนังลำตัว ของหนอนค่อนข้างแข็ง ปลายท้องมีแถบ

ชีวประวัติ

ตัวเต็มวัยของมอดแป้งมีพฤติกรรมกัดกินไข่และดักแด้ของมันเอง ตัวเมียอาจผสมพันธุ์ได้หลายครั้ง วางไข่บนอาหารปริมาณการวางไข่ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ตัวหนอนลอกคราบ 7-8 ครั้ง โดยเฉลี่ยระยะหนอน 12-13 วัน แล้วเข้าดักแด้นาน 4-5 วัน วงจรชีวิตตั้งแต่ระยะไข่ จนฟักเป็นตัวเต็มวัยใช้เพียง 20 วัน ภายใต้สภาพที่เหมาะสม ตัวเต็มวัยสามารถดำรงชีวิตอยู่ถึง 6 เดือน มอดแป้งมักมีนิสัยชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม

การแพร่กระจาย และการเข้าทำลาย

ส่วนใหญ่จะติดมากับเมล็ดพันธุ์ วัสดุหีบห่อ การเข้าทำลายเกิดจากตัวเต็มวัยเข้ากัดกินบนผิวเมล็ดพืชที่มีแมลงในโรงเก็บชนิดอื่นเข้าทำลายให้เมล็ดแตกหักแล้ว ความเสียหายเกิดได้ทั้งจากตัวหนอนและตัวเต็มวัย แป้งที่มอดเข้าทำลายจะมีกลิ่นเหม็น

การกำจัดแหล่งต้นตอ

มอดแป้งจะชอบอาศัยอยู่ตามเมล็ดพันธุ์ และชอบหลบซ่อนตามกระสอบที่บรรจุผลิตพันธุ์ ตั้งแต่กระบวนการขนส่งวัตถุดิบ ฉะนั้นควรทำการอบกระสอบ หรือ วัสดุหีบห่อ ด้วยสารเคมีเพื่อลดปริมาณมอดแป้งก่อนจะส่งถึงโรงเก็บหรือโกดังเก็บผลิตพัน

......................................................................................

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Tel : 02-377-2488, 02-377-9580, 02-375-1995, 02-374-7118-9
Line ID : 0819056566
e-mail : customercare@unicorgroup.com
website : www.unicorgroup.com
FB page: fb.me/Professional.Pest.control.Training.Programm
FB massenger : m.me/Professional.Pest.Control.Training.Programm

แบบฟอร์มติดต่อกลับ