มอดขี้ขุย Powderpost beetle

มอดขี้ขุย LYCTOXYLON DENTATUM 

 • ชื่อสามัญ : Powderpost beetle
 • ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lyctoxylon dentatum
 • Family : Bostrichidae
 • Order : Coleoptera

 

ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและชีววิทยา

ลักษณะหนวด : แบบกระบอง (Clavate)

ลักษณะปีก : มีปีกคู่หน้าเป็นแบบแข็ง (Elytra) ปีกคู่หลังเป็นแบบ membrane ลักษณะบางใส

ลักษณะปาก : แบบกัดกิน (chewing type)

ลักษณะขา : แบบขาเดิน (walking leg)

ลักษณะทั่วไป : ตัวเต็มวัยมีขนาดลำตัวอยู่ที่ 1.5 - 3.5 mm. รูปร่างยาว อกสี่เหลี่ยม สีน้ำตาลแดง บริเวณส่วนอก (thorax) เรียบไม่มีหยัก มีลักษณะคล้ายรูปสี่เหลี่ยม มีหลุมเล็กๆกระจายทั่วบริเวณอก มีปีกคู่หน้ามีลักษณะเรียบมีร่องตื้นพาดตามแนวยาวของปีกและมีหลุมกระจายทั่วบริเวณปีก ปีกสีน้ำตาลแดงคลุมท้องมิด ส่วนขาสีน้ำตาลแดง

 

มอดขี้คุย มีการเจริญเติบโตแบบ complete metamorphosis ซึ่งจะประกอบไปด้วย

 • ระยะไข่ (egg) : มีระยะเวลา 1-4 สัปดาห์
 • ตัวอ่อน (larva) : จะอยู่ในไม้
 • ดักแด้ (pupa) : จะอยู่ในไม้
 • ตัวเต็มวัย (adult) : วงจรชีวิตตั้งแต่ระยะไข่จนถึงตัวเต็มวัยใช้เวลาประมาณ 2-3 ปี

แหล่งอาหาร : ไม้สำเร็จรูป และ ไม้ผลิตภัณฑ์สำหรับทำเฟอร์นิเจอร์  ไม้เนื้อแข็ง เช่นไม้โอ๊ค ไม้วอลนัท ยางพารา ไม้รามิน ไม้เจลูต, Penarahan Merbau และ Kempas เป็นต้น

ลักษณะการทำลาย : มอดขี้ขุยชอบทำลายไม้ โดยเฉพาะไม้สำเร็จรูป และไม้ผลิตภัณฑ์สำหรับทำเฟอร์นิเจอร์ โดยมอดขี้ขุยจะเข้าไปในบ้านและกัดกินเนื้อไม้เป็นปีๆ ตัวเต็มวัยจะออกมาจากไม้ ทำให้ไม้เกิดรูขนาดใหญ่ และเกิดไม้ที่มีลักษณะเหมือผงแป้ง ถ้าสภาพแวดล้อมเหมาะสม ตัวเมียก็จะวางไข่และทำลายไม้เดิมในหลายๆรุ่น

การแพร่กระจาย : แพร่กระจายในหลายพื้นที่ ญี่ปุ่น อินเดีย ไทย คาบสมุทรมาเลย์ เวียดนาม อินโดนีเซีย (ชวา) ไต้หวัน ออสเตรเลีย ยุโรป และสหรัฐอเมริกา

 

วิธีการป้องกันควบคุม

 • ใช้ยาป้องกันรักษาเนื้อไม้ประเภทน้ำมัน (Tar-Oil preservatives) ประเภทเกลือเคมีละลายในน้ำ (Water-Borne Preservatives) หรือประเภทเกลือเคมีละลายในสารละลายอื่น
 • ใช้น้ำร้อนราด
 • ใช้น้ำควันส้มราด
 • ตรวจเช็คไม้ตลอดเวลา

 

เอกสารอ้างอิง

Hua, L. Z. (2002) List of Chinese Insects. Vol. 2. Zhongshan University Press, Guangzhou, 612 pp.

Liu, L. Y. & Geis, K. U. (2019). A synopsis of the Lyctine beetles of Eurasia with a key to the species (Insecta: Coleoptera: Bostrichidae: Lyctinae). Journal of Insect Biodiversity, 9 (2), 34 - 56

......................................................................................

** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม **
Tel : 02-377-2488, 02-377-9580, 02-375-1995, 02-374-7118-9
Line ID : 0819056566
e-mail : customercare@unicorgroup.com
website : www.unicorgroup.com
FB page: fb.me/Professional.Pest.control.Training.Programm
FB massenger : m.me/Professional.Pest.Control.Training.Programm

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ