มอดเจาะไม้ ชีววิทยา

มอดเจาะไม้ ชีววิทยา

อาหาร

ตัวหนอน (Larva) ที่อาศัยอยู่ในเนื้อไม้จะเป็นตัวกัดกินทำลายไม้ โดยเฉพาะไม้ที่มีความชื้น 12-15% จะมีการทำลายอยู่เสมอ โดยมีลักษณะการทำลายภายในคล้าย รวงผึ้งไปตามแนวยาวของตัวไม้ เมื่อเข้าใกล้ระยะดักแด้ (Pupa-ระยะจำศีล) จะอยู่ใกล้ชิดหน้าของไม้ หลังจากนั้นจะเป็นตัวแก่ Adult X และจะเจาะไม้ออกมาภายนอกเป็นรูกลม ( Flight Hole )

ลักษณะ

เป็นแมลงปีกแข็งขนาดเล็ก ลำตัวยาว 2.0 – 2.5 มม. สีน้ำตาลแดง หัวเห็นได้ชัดเจน หนวดสั้น 11 ปล้อง 2 ปล้องสุดท้ายมีขนาดใหญ่ ปล้องทองปล้องแรกยาวกว่าปล้องอื่นๆ

ชีวประวัติ

พบระยะการเจริญเติบโตทั้งหมด 4 ระยะ คือ ระยะไข่ ระยะตัวหนอน/ตัวอ่อน ระยะดักแด้ และระยะตัวเต็มวัย พบว่าตัวเต็มวัยสามารถมีชีวิตอยู่ได้ประมาณ 6 เดือน ถ้ามีแหล่งอาหารพอสมควร

การแพร่กระจายและการเข้าทำลาย

ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัย เจาะทำลายไม้แห้งที่ใช้ทำตู้ โต๊ะ เก้าอี้ เจาะเครื่องมือเรือนเครื่องใช้เป็นรูเล็กๆ อาศัยกัดกินอยู่ภายในเนื้อไม้ ปล่อยขุยผงละเอียดออกมาพบว่าไม้ที่ถูกเจาะทำลาย จะเป็นรูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2-3 มม. การกำจัดแหล่งต้นตอ มอดเจาะไม้ชอบอาศัยอยู่ตามไม้ต่างๆ ที่เป็นอาหารของมัน ดังนั้นวิธีการกำจัด ฉีดพ่นด้วยสารเคมีกำจัดแมลง

......................................................................................

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Tel : 02-377-2488, 02-377-9580, 02-375-1995, 02-374-7118-9
Line ID : 0819056566
e-mail : customercare@unicorgroup.com
website : www.unicorgroup.com
FB page: fb.me/Professional.Pest.control.Training.Programm
FB massenger : m.me/Professional.Pest.Control.Training.Programm

แบบฟอร์มติดต่อกลับ