ด้วงผลไม้แห้ง ชีววิทยา

ด้วงผลไม้แห้ง ชีววิทยา

อาหาร

ผลไม้แห้ง เมล็ดปาล์ม มะพร้าวแห้ง โกโก้ ข้าว ข้าวโพด

ลักษณะ

เป็นด้วงขนาดเล็ก ลำตัวรูปไข่ขนาด 2-4 ม.ม. ปีกคู่หน้าสั้นไม่คลุมส่วนท้อง ดังนั้นจะเห็นปลายท้องประมาณ 2 – 3ส่วนโผล่ยื่นยาวออกมา ปีกหน้าสีน้ำตาลและมีแต้มสีเหลืองจางๆที่มุมบนด้านนอกของปีกหน้าแต่ละข้าง

ชีวประวัติ

ตัวเมียสามรถวางไข่ได้เฉลี่ยสูงสุด 1000 ฟองซึ่งจะฟักภายใน 2 – 3 วัน ระยะหนอน 6-14 วัน ระยะดักแด้ 5 – 11 ตัวเต็มวัยค่อนข้างจะแข็งแรงและว่องไว สามารถบินได้ไกลถึง 3 กม. ตัวเต็มวัยสามารถมีชีวิตอยู่ได้เป็นปีแต่โดยทั่วไปมีอายุ 3 เดือน

การเข้าทำลาย เมื่อมีแมลงชนิดนี้เข้าทำลายผลผลิตทางการเกษตร มักจะพบเชื้อราและแบคที่เรียเกิดขึ้นด้วย ในมะพร้าวแห้งหากพบว่ามีแมลงชนิดนี้เจริญเติบโตอยู่ จะปรากฏว่ามีรอยเจาะเป็นอุโมงค์ในเนื้อมะพร้าวแห้ง

 

......................................................................................

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Tel : 02-377-2488, 02-377-9580, 02-375-1995, 02-374-7118-9
Line ID : 0819056566
e-mail : customercare@unicorgroup.com
website : www.unicorgroup.com
FB page: fb.me/Professional.Pest.control.Training.Programm
FB massenger : m.me/Professional.Pest.Control.Training.Programm

แบบฟอร์มติดต่อกลับ