ริ้น ชีววิทยา

ริ้นน้ำ 

ลักษณะทั่วไป

หนอนแดงเป็นตัวอ่อน(Larvae) ของแมลงชนิดหนึ่งซึ่งชาวบ้านเรียกว่า “ ริ้น” (Midga) เหตุที่เรียกว่า “หนอนแดง” เนื่องจากตัวอ่อนมีสีแดง เพราะมีสารฮีโมโกลบิน อยู่ในเลือด ตัวเต็มวัยมีลักษณะคล้ายยุง สามารถแยกแมลงหนอนแดงเพศผู้ออกจากเพศเมียได้ง่ายเช่นเดียวกันกับยุง โดยดูลักษณะของหนวดเป็นหลัก ตัวผู้จะมีหนวดแบบพู่ขนนก(Plumose)  แต่หนวดของตัวเมียจะเป็นปล้องสั้นๆและมีขนน้อย (Pilose)

ชีวประวัติ

เริ่มจากไข่ เป็นตัวเต็มวัยค่อนข้างสั้น ตัวผู้มีวงจรชีวิตประมาณ 25 วัน ในขณะที่วงจรชีวิต ของตัวเมีย ประมาณ 27 วัน วงจรชีวิตแบ่งเป็น 4 ระยะดังนี้ คือ ระยะไข่ ตัวอ่อน ตัวดักแด้ และตัวเต็มวัย

การแพร่กระจายและการเข้าทำลาย

ตามธรรมชาติตัวหนอนแดง หรือริ้นน้ำจะอาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำทั้งไป เช่น แม่น้ำ ลำคลอง บ่อน้ำต่างๆ และตัวอ่อนของริ้นน้ำจะอาศัยอยู่ตามบ่อน้ำที่ไม่มีการไหลเวียนของน้ำ ตัวหนอนแดงจะอาศัยอยู่ตามพื้นดินหรือโคลนทั่วไปที่อยู่ก้นน้ำ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องตรวจสอบบ่อน้ำที่อยู่ภายในโรงงานให้บ่อยครั้งชึ้น เพื่อตรวจสอบว่ามีประชากรของหนอนแดงอยู่อาศัยอยู่ในบ่อน้ำ และควรมีการทำลายบ่อน้ำหรือแหล่งน้ำขังต่างๆ ที่ไม่จำเป็นภายในโรงงานเพื่อทำลายแหล่งอาศัยและเพาะพันธุ์ของหนอนแดง การกำจัดแหล่งต้นตอ ตามธรรมชาติตัวหนอนแดง หรือริ้นน้ำอาศัยอยุ่ตามแหล่งน้ำทั้วไป เช่น แม่น้ำ ลำคลอง บ่อน้ำต่างๆ และตัวอ่อนของริ้นน้ำจะอาศัยอยู่ตามบ่อน้ำที่ไม่มีการไหลเวียนของน้ำ ตัวหนอนแดงจะอาศัยอยู่ตามพื้นดินหรือโคลนทั่วไปที่อยู่ก้นน้ำดังนั้นจึงจำเป็นต้องตรวจสอบบ่อน้ำที่อยู่ภายในโรงงานให้บ่อยครั้งชึ้น เพื่อตรวจสอบว่ามีประชากรของหนอนแดงอยู่อาศัยอยู่ในบ่อน้ำ และควรมีการทำลายบ่อน้ำหรือแหล่งน้ำขังต่างๆ ที่ไม่จำเป็นภายในโรงงานเพื่อทำลายแหล่งอาศัยและเพาะพันธุ์ของหนอนแดง

 

...................................................................................................... 

*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม *** 

Tel : 02-374-7118-9, 02-377-2488, 02-377-9580, 02-375-1995
e-mail : customercare@unicorgroup.com
website : www.unicorgroup.com

แบบฟอร์มติดต่อกลับ