มดละเอียด ชีววิทยา

มดละเอียด Monomorium indicum

ลักษณะสำคัญ

มีสีแดงสนิมปนสีน้ำตาลเข้ม ส่วนท้องใส หนวดมี 12 ปล้อง อกยาวแคบ เห็นเส้นแบ่งอกปล้องที่ 2 และปล้องที่ 3 (meso-metanotal suture) ชัดเจน pedicle มี 2 ปุ่ม รูปไข่ มีความยาว 2.5–3.5 มิลลิเมตร

ลักษณะทางชีววิทยา

ทำรังอยู่ในดิน พบตามบ้านที่อยู่อาศัย ชอบกินของหวาน เมื่อมา กินอาหารแล้วจะปล่อยสิ่งขับถ่ายทำให้อาหารมีรสชาติเปลี่ยนไป เคลื่อนไหวรวดเร็ว มักเห็นเดินบน กำแพง หรือฝาห้องมากกว่าบนพื้น

ความสำคัญทางการแพทย์

เมื่อถูกรบกวนจะปองกันตัวโดยการกัด ผู้ถูกกัดจะรู้สึกเจ็บ และคันเพียงเล็กน้อย

แบบฟอร์มติดต่อกลับ