5 ขั้นตอน ในการกำจัดปลวกภายในบ้าน ด้วย UNICOR BAIT AG

5 ขั้นตอน ในการกำจัดปลวกภายในบ้าน ด้วย "ยูนิคอร์ เอจี"

ขั้นตอนที่ 1 สำรวจตำแหน่งที่พบปลวกภายในอาคาร เพื่อติดตั้งสถานีเหยื่อกำจัดปลวก "ยูนิคอร์ เอจี"  ซึ่งสามารถสังเกตได้จากความผิดปกติภายในอาคารดังนี้

  • ตรวจพบอุโมงดินที่ปลวกสร้างขึ้นไว้สำหรับขนถ่ายอาหาร
  • เนื้อไม้เฟอร์นิเจอร์ หรือเนื้อไม้ของโครงสร้างภายในอาคาร มีสภาพผิดรูปร่าง เช่น ชื้น พอง หรือยุบตัว
  • บริเวณฝ้าเพดาน มีความชื่นสูง หรือมีคราบความชื้น ผิดปกติ
  • พบการเข้าทำลายสิ่งของที่จัดเก็บเป็นเวลานาน อาทิเช่น ลังกระดาษ หนังสือ รวมไปถึงสิ่งของที่ทำมาจากกระดาษหรือไม้

 

ขั้นตอนที่ 2 ติดตั้งสถานีเหยื่อกำจัดปลวก ภายในอาคาร "ยูนิคอร์ เอจี" 

เมื่อสามารถกำหนดจุดที่จะติดตั้งสถานีเหยื่อกำจัดปลวกได้แล้ว นักวิชาการผู้ชำนาญการก็จะดำเนินการเตรียมเหยื่อกำจัดปลวกด้วยการใส่น้ำสะอาดเพื่อเพิ่มความชื้นให้กับเหยื่อกำจัดปลวก ยูนิคอร์ เอจี เมื่อทำการติดตั้งด้วยความชื้นที่เหมาะสมกับการดำรงค์ชีวิตของปลวก ควบคู่กับการติดตั้งในบริเวณที่ปลวกกำลังหาอาหาร ประกอบกับสถานีที่ป้องกันสิ่งรบกวนรวมไปถึงมีความทึบแสง จะทำสามารถดึงดูดความสนใจให้ปลวกเข้ามาภายในสถานีเหยื่อกำจัดปลวก ยูนิคอร์ เอจี พร้อมทั้งถ่ายฟีโรโมนออกมาเพื่อแจ้งให้ ประชากรปลวกภายในรังทราบว่า ในตำแหน่งนี้มีอาหาร จากนั้นกระบวนการขนเหยื่อกำจัดปลวก กลับรังก็จะเกิดขึ้นทันที 

 

ขั้นตอนที่ 3 การเตรียมเหยื่อกำจัดปลวก "ยูนิคอร์ เอจี"  

แกะพลาสติกที่ห่อหุ้มกล่องบรรจุเหยื่อกำจัดปลวกออก ใส่น้ำบริสุทธิ์ ประมาณ 50 มิลลิลิตร ลงในกล่องบรรจุเหยื่อกำจัดปลวกเพื่อให้ความชื้นเข้าได้ทั่วถึง แล้วนำกล่องบรรจุเหยื่อใส่ลงในสถานีเหยื่อกำจัดปลวก ปิดฝาสถานีโดยใช้ผ้าเทปปิดที่ฝาและ ขอบของฝาสถานีเหยื่อกำจัดปลวก รวมทั้งปิดผ้าเทปที่ฐานสถานี เพื่อไม่ให้มีการรบกวนปลวกที่กำลังเข้ามากินเหยื่อกำจัดปลวก ภายในสถานี

 

ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบสถานีเหยื่อกำจัดปลวก ภายในอาคาร "ยูนิคอร์ เอจี" 

การตรวจสอบสถานีเหยื่อกำจัดปลวก "ยูนิคอร์ เอจี" ใชช่วง1 - 2 เดือนแรก เป็นช่วงต้นที่ต้องศึกษาพฤติกรรมการเข้ากินเหยื่อของปลวก ด้วยเหตุนี้นักวิชาการผู้ชำนาญพิเศษจะทำการตรวจสอบการกินเหยื่อกำจัดปลวก ทุกสองสัปดาห์หลังจากการติดตั้ง ซึ่งนั้นตอนการตรวจเช็คประกอบด้วย

  • ถ้าพบปลวกเข้ากินจำนวนมาก นักวิชาการจะดำเนินการเติมเหยื่อ เพื่อให้เพียงพอ
  • ถ้าพบว่าเหยื่ออยู่ในสภาพแห้ง แต่ปลวกกำลังเริมเข้ากินเหยื่อกำจัดปลวก ก็จะทำการเติมน้ำเพื่อให้ความชื้นเหมาะสม
  • ถ้าในกรณีเหยื่อเกิดเชื้อรา โดยไม่พบปลวก นักวิชาการชำนาญพิเศษจะทำการเปลี่ยนเหยื่อกำจัดปลวก แต่ถ้าเชื้อราเป็นเชื้อราที่ปลวกนำพามา ซึ่งอยู่ปะปนกับปลวกยังคงถือว่าเชื้อรานั้นไม่ได้มีผลต่อการกินเหยื่อ ในทางกลับกันยังเป็นสิ่งที่ทำให้ปลวกเข้ามาเพิ่มขึ้น
  • ในกรณีเปิดแล้วไม่พบแนวโน้มที่ปลวกจะเข้ากินเหยื่อ อีกทั้งมีการอพยบย้ายทางเดิน นักวิชาการชำนาญพิเศษจะทำการย้ายตำแหน่งติดตั้งไปในจุดอื่น

 

ขันตอนที่ 5 การถอนสถานีเหยื่อกำจัดปลวก ภายในอาคาร "ยูนิคอร์ เอจี" 

หลังจากการตรวจสอบติดตามอย่างต่อเนื่อง และพบว่าปลวกได้ถูกกำจัดลงแล้ว นักวิชาการชำนาญการพิเศษจะถอดสถานีเหยื่อกำจัดปลวก"ยูนิคอร์ เอจี" โดยระมัดระวังไม่ให้ทำลายพื้นผิวผนังที่สถานีติดอยู่ ทิ้งกล่องบรรจุเหยื่อและสถานีที่ใช้แล้วลงในที่เหมาะสม ไม่นำกลับมาใช้อีก

 

 

4 สัญญาณ บ่งชี้ รังปลวกเริ่มล่มสลาย

1) จำนวนประชากรของปลวกงานภายในสถานีเหยื่อกำจัดปลวก "ยูนิคอร์ เอจี" ลดลง ในขณะที่จำนวนปลวกทหารสูงขึ้นตามอัตราส่วน ลักษณะอาการเช่นนี้บ่งบอกถึงรังปลวกได้ถูกกำจัดลงเกือบหมดแล้ว 

2) มีการก่อตัวขึ้นของเชื้อรา เราจะตรวจพบว่ารอบๆตัวปลวกที่ตายแล้วภายในสถานี "ยูนิคอร์ เอจี" จะเริ่มมีเชื้อรา

3) ปลวกที่ยังมีชีวิตอยู่ภายในสถานีเหยื่อกำจัดปลวก "ยูนิคอร์ เอจี" อาการสูญเสียการควบคุมทิศทางในการเดิน เราสามารถสังเกตสิ่งผิดปกตินี้ได้ภายในสถานี "ยูนิคอร์ เอจี" และบริเวณพื้นที่โดยรอบ เพราะนี่คือสัญญาญว่าปลวกได้รับสารยับยังการลอกคราบเป็นที่เรียบร้อย 

4) พบซากปลวกตาย ภายในและรอบบริเวณสถานี "ยูนิคอร์ เอจี" เราจะพบซากปลวกตายเป็นจำนวนมาก รวมไปถึงปลวกทหารก็จะเริ่มออกมาหาอาหารเองในสถานี

...................................................................................................... 

*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม *** 

Tel : 02-374-7118-9, 02-377-2488, 02-377-9580, 02-375-1995

LINE ID : @unicorgroup
e-mail : customercare@unicorgroup.com
website : www.unicorgroup.com

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ