3 ขั้นตอน ในการติดตั้งระบบตรวจเช็คปลวกใต้ดิน รอบอาคาร

3 ขั้นตอน ในการติดตั้ง UNICOR BAIT IG

ขั้นตอนที่ 1 การสำรวจพื้นที่รอบอาคารกำหนดจุดที่จะติดตั้งสถานีเหยื่อกำจัดปลวกใต้ดินรอบนอกอาคาร "ยูนิอคอร์ ไอจี"  

ก่อนการติดตั้งสำหรับสถานีใต้ดิน ต้องสำรวจตรวจพื้นที่บริเวณที่เป็นแหล่งอาหารของปลวก รวมทั้งพื้นที่ที่อยู่ใกล้น้ำ, ระบบจัดส่งน้ำ, บริเวณฐานของกำแพง,  กองไม้ และตอไม้ ซึ้งเป็นแหล่งที่ปลวกชอบ หลังจากนั้น จะขุดเจาะดินเพื่อทำการวางสถานีใต้ดิน ระยะห่างจากสถานีหนึ่งไปยังอีกสถานีหนึ่งประมาณ 3 เมตร รอบๆบริเวณอาคารสถานที่ที่ ต้องการการปกป้องจากการรุกรานของปลวก

 

ขั้นตอนที่ 2 การติดตั้งสถานีใต้ดินรอบนอกอาคาร สถานีเหยื่อกำจัดปลวก "ยูนิคอร์ ไอจี"  

เมื่อสามารถกำหนดจุดที่จะติดตั้งได้แล้วจะดำเนินการขุดเจาะดินให้เป็นหลุมและมีขนาดพอดีกับตัวสถานีใต้ดิน โดยใช้เครื่องมือในการขุดเจาะ ระยะห่างจากหลุมหนึ่งไปยังอีกหลุมหนึ่งประมาณ 5 เมตร รอบๆนอกบริเวณอาคารสถานที่หรือสิ่งปลูกสร้าง ที่ต้องการปกป้องจากการรุกรานของปลวก ฝังสถานีใต้ดินลงในหลุมที่ได้ทำการขุดเจาะไว้แล้ว และให้ขอบฝาบนของสถานีอยู่เสมอกับพื้นผิวหน้าดิน เมื่อเปิดฝาบนของสถานีใต้ดิน จะพบช่องสำหรับใส่เหยื่อมดอยู่ใต้ฝา (การที่ใส่เหยื่อมด เพื่อให้หยุดยั้งมดไม่ให้มารบกวนปลวก) หลังจากนั้น จะนำตลับสังเกตุการณ์ใส่ในสถานีใต้ดินแล้วปิดฝา

 

ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบสถานีใต้ดินรอบนอกอาคาร สถานีเหยื่อกำจัดปลวก"ยูนิคอร์ ไอจี"  

การตรวจสอบครั้งแรก จะทำการตรวจอีกสองสัปดาห์หลังจากวันที่ติดตั้งครั้งแรก ในกรณีที่มีปลวกอาศัยอยู่รอบๆบริเวณ หากพบปลวกในไม้ล่อทางเจ้าหน้าที่จะทำการใส่เหยื่อกำจัดลงไปในสถานีไอจีเพื่อให้ปลวกกินเหยื่อแล้วนำกลับไปสู่รังแล้วเข้าตรวจสอบการกินเหยื่อของปลวกในอีกทุกสองสัปดาห์ จนรังปลวกล่มสลายแล้วจึงเว้นช่วง 2 เดือนเข้าตรวจสอบ

...................................................................................................... 

*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม *** 

Tel : 02-374-7118-9, 02-377-2488, 02-377-9580, 02-375-1995

LINE ID : @unicorgroup
e-mail : customercare@unicorgroup.com
website : www.unicorgroup.com

แบบฟอร์มติดต่อกลับ