เหตุผลที่ท่านควรเลือกใช้ ระบบเหยื่อกำจัดปลวก

1. คุณสมบัติที่โดดเด่นของ ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เราเลือกใช้คือ “XTERM”ของ SUMITOMO CHEMICAL ประเทศญี่ปุ่น

  • ปริมาณสารออกฤทธิ์ บีสไตรฟลูร่อน 1% w/w + เซลลูโลส 99% ซึ่งมากกว่าทุกผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในตลาด ณ ขณะนี้ ส่งผลทำให้กำจัดปลวกได้ผลดีและรวดเร็วกว่า แต่ยังคงมีความปลอดภัยสูงตามมาตรฐาน SUMITOMO CHEMICAL ประเทศญี่ปุ่น
  • สารออกฤทธิ์ที่ใช้ในเหยื่อกำจัดปลวก คือ สารควบคุมการเจริญเติบโต (Insect Growth Regulator - IGRs) และตัวควบคุมการปล่อยสาร สารควบคุมการเจริญเติบโตเป็นฮอร์โมนเฉพาะสำหรับแมลงในเหยื่อกำจัดปลวก สารนี้จะยับยั้งไม่ให้ปลวกลอกคราบ ซึ่งรู้จักกันในนามของสารยับยั้งการลอกคราบ (Chitin Synthesis Inhibitors - CSI) หลังจากปลวกได้กินเหยื่อที่มีสารยับยั้งการลอกคราบ ปลวกไม่สามารถลอกคราบได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งในที่สุดปลวกจะตายทั้งรัง

2. การติดตั้งระบบกำจัดปลวกใต้ดินตั้งแต่รอบนอกอาคาร ด้วย"ยูนิคอร์ ไอจี"

  • สถานีกำจัดปลวกใต้ดินรอบนอกอาคาร "ยูนิคอร์ ไอจี" มีขนาดใหญ่ทำให้มีปริมาณออกซิเจนอยู่ในสถานีมากจึงดึงดูดปลวกให้เข้าสถานีดีกว่า ดังนั้นเราจึงเห็นผลิตภัณฑ์ที่ออกสู่ตลาดในต่างประเทศยุคใหม่จะมีขนาดสถานีใหญ่ทุกผลิตภัณฑ์
  • การติดตั้งสถานีกำจัดปลวกใต้ดินรอบนอกอาคาร "ยูนิคอร์ ไอจี" ในระยะ 5 เมตร ต่อ จุด เพื่อให้ปลวกที่เป็นรังเดียวกันเข้าสถานีเดียวกันการหากินของปลวกรังเดียวกันได้ถึงระยะประมาณ 5 เมตร การใส่เหยือกำจัดจะได้ผลกว่า เพราะว่ามีการกระทบกระเทือนสถานีน้อยเพียงแค่จุดเดียว โดยไม่มีการเคลื่อนย้ายไม้เหยือ ซึ่งการเคลื่อนย้ายไม้เหยื่อมากเกินความจำเป็นอาจจะส่งผลให้ปลวกอพยบเข้าสู่ตัวอาคารในที่สุดเพราะทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้ายมันจะมีประชากรของปลวกตายในสถานีเป็นจำนวนมาก
  • ลักษณะการใส่เหยื่อกำจัดลงในสถานีกำจัดปลวกใต้ดินรอบนอกอาคาร "ยูนิคอร์ ไอจี" จะใส่เหยื่อเข้าลงไปเลยทำให้ปลวกไม่รู้สึกว่ามีการรบกวนและเปลี่ยนจากกินไม้มากินเหยื่อกำจัดอย่างต่อเนื่อง
  • ลักษณะของไม้ล่อที่อยู่ในสถานีกำจัดปลวกใต้ดินรอบนอกอาคาร "ยูนิคอร์ ไอจี" เป็นก้อนกลมหนาจึงทนทานต่อสภาพความชื้น,น้ำ,แมลงอื่นในดินที่เป็นสาเหตุทำให้ไม้ผุเพราะไม้ที่ผุจะส่งผลให้ไม่สามารถดึงดูดปลวก

3. คุณสมบัติที่โด่ดเด่นของ ทีมนักวิชาการ

  • ระบบเหยื่อกำจัดปลวก "Unicor Bait Sysem" จะคัดสรรเฉพาะนักวิชาการเป็นผู้ให้บริการ โดยต้องมีคุณวุฒิจบปริญญาตรี และในแผนกนี้จะมีนักกีฏะวิทยาค่อยให้คำแนะนำเกี่ยวกับแมลง
  • นักวิชาการผู้ให้บริการในระบบเหยื่อกำจัดปลวก "Unicor Bait System" จะดำเนินการทำรายงานผลความคืบหน้าของการกำจัดปลวก จัดส่งให้ท่านทุกครั้งที่เข้าทำบริการ เพื่อให้ท่านได้ทราบถึงผลในการควบคุมและระยะเวลาที่ดำเนินการตั้งแต่เริ่มต้นจนปลวกบริเวณที่พบได้ถูกกำจัด

4. เรามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการค้นหาปลวกเมื่อการระบาดอยู่ในพื้นทีที่ตรวจสอบได้ยาก

  • เรามีเครื่องสแกนเนื้อไม้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด จาก ประเทศออสเตรเลีย เพื่อตรวจสอบพื้นที่ที่มีการระบาดของปลวกแต่สามารถตรวจหาได้ยาก ด้วยการตรวจเช็ค 3 รูปแบบประกอบด้วย ตรวจเช็คความเคลื่อนไหวด้วยคลื่นไมโครเวฟ, ตรวจเช็คอุณหภูมิของเนื้อไม้ และตรวจเช็คความชื้นภายในเนื้อไม้ ส่งผลให้สามารถตรวจเช็คปลวก ในกรณีมีบริเวณพื้นที่สงสัยหรือไม่สามารถสำรวจด้วยตาไม่เห็นความผิดปกติจากปลวก

...................................................................................................... 

*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม *** 

Tel : 02-374-7118-9, 02-377-2488, 02-377-9580, 02-375-1995

LINE ID : @unicorgroup
e-mail : customercare@unicorgroup.com
website : www.unicorgroup.com

แบบฟอร์มติดต่อกลับ