GMP plus ระบบกำจัดแมลง สำหรับอุตสาหกรรมผลิตอาหาร

รายละเอียดการให้บริการโปรแกรม “จีเอ็มพี พลัส”

“จีเอ็มพี พลัส” เป็นรูปแบบการให้บริการที่มีรูปแบบพิเศษเฉพาะตัวเพื่อก่อให้เกิดและคงไว้ซึ่งสภาวะที่ปลอดจากแมลงและสัตว์รบกวน โดยเน้นการเขียนบันทึกและรายงานเรื่องราวทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเพื่อก่อให้เกิดสภาวะดังกล่าว

รายงานดังกล่าวส่วนใหญ่จะครอบคลุมถึงสภาพของการระบาด หรือความเสียหายจากสัตว์รบกวนและคำแนะนำ เพื่อการปรับปรุงการดูแลรักษาอาคารสถานที่ , การจัดเก็บ-จัดวางสิ่งของ และระบบการป้องกันการเข้ามาภายในอาคารสถานที่ของสัตว์รบกวน พนักงานที่ทำบริการ “จีเอ็มพี พลัส” จะต้องเป็นพนักงานที่ได้รับการคัดเลือกซึ่งผ่านการฝึกอบรมให้มาทำบริการนี้โดยเฉพาะเท่านั้น

รูปแบบให้บริการ   “จีเอ็มพี พลัส”จะอธิบายไว้ส่วนล่าง และการให้บริการพิเศษอื่นๆจะระบุอยู่ในสำเนาของรายละเอียดการให้บริการซึ่งจะอยู่ในแฟ้มนี้ด้วย

ลักษณะการให้บริการ

1) รายละเอียดการให้บริการ เช่น ชนิดของสัตว์รบกวน จำนวนครั้งในการเข้าสำรวจตรวจเช็คจะระบุอยู่ในรายละเอียดการให้บริการ ตามปกติพนักงานบริการจะออกไปบริการเดือนละ 1 ครั้ง รวมทั้งหมด 12 ครั้ง ต่อปี รวมทั้งการสำรวจตรวจเช็คโดยพนักงานที่มีประสบการณ์ ผู้ที่จะทำการรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่จะต้องให้การเอาใจใส่คือ

2) “จีเอ็มพี พลัส” จะครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของลูกค้า เช่น บริเวณพื้นที่โรงงานทั้งหมด, คลังสินค้า, โรงอาหาร และพื้นที่ว่าง ตลอดจนอาคารเก็บสินค้าที่ตั้งอยู่ส่วนอื่นๆ พนักงานขายเฉพาะจะทำการสำรวจอาคารสถานที่ และจดบันทึกสิ่งที่สำรวจพบและจัดเตรียมคำสั่งการสำหรับการให้บริการของพนักงาน.

 • ความจำเป็นสำหรับการป้องกันการเข้ามาของสัตว์รบกวน
 • การจัดเก็บ-จัดวางสิ่งของที่ไม่เป็นระเบียบ
 • การดูแลรักษาอาคารสถานที่ที่ไม่ดี
 • ปัจจัยอื่นๆซึ่งมีผลกระทบที่จะไม่ก่อให้เกิดสภาวะที่ปลอดจากสัตว์รบกวน

ถ้าสามารถสำรวจและทำบริการในพื้นที่ใดหรือเครื่องจักรอุปกรณ์ได้ในชั่วโมงทำงานปกติพนักงานจะ ต้องจัดการในการาเวลาที่เหมาะสมเพื่อเข้าทำบริการนั้นๆ เช่น ในตอนเย็น, วันหยุด หรือเวลาอื่นๆที่สามารถทำบริการ ได้ครบถ้วนการจัดการนี้จะต้องระบุอยู่ในรายละเอียดการให้บริการ

3) เมื่อสิ้นสุดการเยี่ยมต้องรายงานการตรวจเยี่ยมลงในแบบฟอร์มการตรวจคุณภาพทุกครั้ง (บริการประจำ, ลูกค้าเรียก, การติดตามผลหรือการเช็คคุณภาพ) รายงานนี้จะจดบันทึกร่องรอยหลักฐานของสัตว์รบกวนที่พบ, สารเคมีที่ใช้, คำแนะนำในการปรับปรุงอาคารสถานที่ เช่น การดูแลรักษาอาคารสถานที่, การจัดวางสิ่งของ หรือการป้องกันการเข้ามาของสัตว์รบกวน โดยรายละเอียดเหล่านี้จะเขียนลงในแบบฟอร์มบันทึกการแก้ไขปัญหา จะเก็บไว้ที่ลูกค้าและสำนักงานของ สหยูนิคอร์กรุ๊ป

4) เมื่อพบการระบาดของหนู พนักงานบริการจะต้องรีบดำเนินการกำจัดให้เร็วที่สุดหลังการได้รับแจ้ง ซึ่งปกติจะต้องดำเนินการให้วันถัดไปเป็นอย่างช้าจนกว่าปัญหาจะหมดไป และจะต้องมั่นใจว่าได้วางเหยื่อในปริมาณที่เพียงพอ ตลอดจนการปฏิบัติงานที่สุขุมรอบครอบ

5) เมื่อลูกค้าเรียกให้ไปบริการจะดำเนินการภายในวันนั้น แต่ถ้าไม่สามารถดำเนินการได้จะต้องรีบจัดการให้เร็วที่สุด

นอกจากการตรวจเช็คตามปกติโดยพนักงานบริการแล้ว จะต้องมีการตรวจเช็คโดย เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ(Technical Service) หรือเจ้าหน้าที่ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในช่วงเวลาตามที่ตกลง การตรวจเช็คจะครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดโดยใช้แบบฟอร์มการตรวจเช็คเป็นแนวทางหรือถ้ามีอุปกรณ์-เครื่องจักรที่อาจเป็นแหล่งหลบซ่อนก็จะทำการตรวจเช็คด้วย หลังจากนั้นก็จะจัดส่งรายงานการตรวจเช็คไปให้ลูกค้า

ถ้าพื้นที่บริการเป็นพื้นที่ใหญ่จะต้องจัดแยกพื้นที่ทำบริการเป็นส่วนๆตามความเหมาะสม

คุณภาพการให้บริการ “จีเอ็มพี พลัส” ตามความต้องการที่จะได้รับ ต้องอาศัยความร่วมมืออย่างใกล้ชิด ระหว่างลูกค้ากับทาง สหยูนิคอร์กรุ๊ป  ซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกัน เพื่อให้บรรลุสภาพที่ปลอดจากสัตว์รบกวนเราจะจัดการกับปัญหาการระบาดทันทีและอย่างทั่วถึง และร้องขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเราจากท่านเช่นกัน

...................................................................................................... 

*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม *** 

Tel : 02-374-7118-9, 02-377-2488, 02-377-9580, 02-375-1995

LINE ID :  @unicorgroup
e-mail : customercare@unicorgroup.com
website : www.unicorgroup.com

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


 • Pest Control
  บ้านแสนสวยของคุณ สามารถกลายเป็นอาหารของปลวกได้ภายในพริบตา ถ้าไม่รีบกำจัดปลวก ถ้าคุณกำลังมองหา บริษัทรับกำจัดปลวก ทีมี ทีมนักวิชาการเฉพาะเรื่อง เก่งกำจัดปลวก กำจัดแมลง กำจัดยุง ในบ้...

 • รับกำจัดปลวก บริษัทรับกำจัดปลวก
  การควบคุมแมลง และกำจัดแมลง ถ้าคุณกำลังมองหา การควบคุมและกำจัดแมลง บริษัทรับกำจัดแมลง ที่เน้นคุณภาพ สำรวจปัญหาฟรี ปลอดภัยไร้สารพิษตกค้าง กำจัดแมลงตายหายจริง คุณมาถูกที่แล้วค่ะ ถ้าคุ...

 • รับกำจัดหนู บริษัทรับกำจัดหนู.jpg
  วิธีป้องกันหนู และกำจัดหนู ถ้าคุณกำลังมองหา การควบคุมและกำจัดหนู บริษัทรับกำจัดหนู ที่เน้นคุณภาพ สำรวจปัญหาฟรี ปลอดภัยไร้สารพิษตกค้าง กำจัดหนูตายหายจริง คุณมาถูกที่แล้วค่ะ เหมือนฝั...

 • Pest Control
  การฝึกอบรม UNICOR TRAINING COURSE สหยูนิคอร์กรุ๊ป มีนักวิชาการที่ดูแลและดำเนินการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ของลูกค้า เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของลูกค้ามีความรู้ความเข้าใจในการควบคุมแมลงและ...

 • บริการพ่นละอองฆ่าเชื้อไวรัส.jpg
  บริการพ่นละอองฆ่าเชื้อไวรัส UNICOR Extra Care น้ำยาเคมีที่มีการรับรองจาก หน่วยงานสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สามารถกำจัดเชื้อโรค แบคทีเรีย เชื้อไวรัส เช่น ไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ A...

 • บัตรกรุงศรี.png
  *โปรโมชั่นเครดิตเงินคืน ใช้ได้กับบัตรเครติดในเครือธนาคารกรุงศรีฯ เท่านั้น สหยูนิคอร์กรุ๊ป อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าทุกท่านด้วยบริการผ่อนชำระค่าบริการกำจัดปลวก กำจัดแมลง และสัตว์รบกวน...