บริการกำจัดแมลงวัน

บริการกำจัดแมลงวัน

ถ้าคุณกำลังมองหา การควบคุมและกำจัดแมลงวัน บริษัทรับกำจัดแมลงวัน ที่เน้นคุณภาพ สำรวจปัญหาฟรี ปลอดภัยไร้สารพิษตกค้าง กำจัดแมลงวันตายหายจริง คุณมาถูกที่แล้วค่ะ

ขั้นตอนการให้บริการกำจัดแมลงวันโดยมืออาชีพ เป็นวิธีที่ได้ผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาแมลงวันในสถานประกอบการของท่าน ผู้เชี่ยวชาญของสหยูนิคอร์กรุ๊ป จะปฏิบัติตามหลักการสำคัญของการป้องกันและกำจัดแมลงและสัตว์รบกวน (PEST) เพื่อการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อการปกป้องในระยะยาว

การจำแนกชนิดของแมลงวัน : เพื่อให้ทราบถึงชีววิทยาของแมลงวันแต่ละชนิดที่ระบาดภายในสถานประกอบการ
ตรวจสอบสถานที่ : ดำเนินการตรวจสอบสถานที่ที่แมลงวันชนิดนั้นชอบอยู่อาศัย หรือชอบเข้ามาหาอาหาร
วิเคราะห์หาแนวทางการควบคุม : สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญ เนื่องจากการควบคุมต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งผู้เชี่ยวชาญจากสหยูนิคอร์กรุ๊ป และเจ้าหน้าของสถานประกอบการ
การควบคุมโดยหลักสุขาภิบาล : การใช้หลัก 5 ส. มาประยุคใช้ในการควบคุม
การควบคุมโดยใช้สารเคมี : ดำเนินการใช้สารเคมีตามพื้นที่ที่พบการระบาดโดยการเลือกใช้ประเภทของสารเคมีให้เหมาะสมกับพื้นที่
การควบคุมในกรณีที่ตรวจพบการระบาด : สิ่งนี้เป็นอีกประเด็นที่ต้องมีการร่วมมือกันทุกหน่วยงานเพื่อให้การควบคุมการระบาด สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว

...................................................................................................... 

*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม *** 

Tel : 02-374-7118-9, 02-377-2488, 02-377-9580, 02-375-1995
e-mail : customercare@unicorgroup.com
website : www.unicorgroup.com

แบบฟอร์มติดต่อกลับ