สถานีฟีโรโมนดักจับมอด

ทำไมต้องใช้สถานีกาวพร้อมฟีโรโมน

สถานีกาวพร้อมฟีโรโมน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยปกป้องผลิตภัณฑ์ในโรงเก็บ ลดการใช้สารเคมี หรือให้มีการใช้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่สิ้นเปลือง เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความลงตัวของกับดักและฟีโรโมน ที่ผ่านการออกแบบ และพัฒนาจากพฤติกรรมของแมลงตามธรรมชาติ เพื่อการสำรวจและจับแมลงได้ดีที่สุด โดยเป็นฟีโรโมนสำหรับสำรวจและเตือนการเข้ามาของแมลงรบกวนในโรงเก็บ, การขนส่งและการผลิต ช่วยลดการสูญเสีย เพิ่มคุณภาพของอาหารที่เก็บและประหยัดเวลาและต้นทุน โดยไม่เหมือนกับกับดักแสงไฟ คือจะจำเพาะเจาะจงกับชนิดแมลงและสามารถจับแมลงได้ขณะแมลงมีปริมาณน้อย เหมาะสำหรับสถานที่ที่ต้องการความปลอดภัยสูง เช่น โรงสี, โรงเก็บผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร, โรงงานแป้งและขนมปัง


...................................................................................................... 

*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม *** 

Tel : 02-374-7118-9, 02-377-2488, 02-377-9580, 02-375-1995
e-mail : customercare@unicorgroup.com
website : www.unicorgroup.com


 • กับดักฟีโรโมนมอดแป้ง.jpg
  กรีน สตรองการ์ด โดม Green Storgard Dome trap กับดักกาวชนิด ฟีโรโมน (Pheromone traps) เป็นเครื่องมือที่ใช้สนับสนุนระบบ “IPM”ภายในอุตสาหกรรมผลิตอาหารและคลังสินค้าประเภทธัญพืชได้เป็นอ...

 • ฟีโรโมนมอดยาสูบ กำจัดมอดยาสูบ.jpg
  กรีน สตรองการ์ด ทินลาย สถานีดักจับมอดยาสูบ พร้อมฟีโรโมนมอดยาสูบ กับดักกาวชนิด ฟีโรโมน (Pheromone traps) เป็นเครื่องมือที่ใช้สนับสนุนระบบ “IPM”ภายในอุตสาหกรรมผลิตอาหารและคลังสินค้าป...

 • กับดักฟีโรโมนมอดฟันเลื่อย.jpg
  กรีน สตรองการ์ด โดม กับดักกาวชนิด ฟีโรโมน (Pheromone traps) เป็นเครื่องมือที่ใช้สนับสนุนระบบ “IPM”ภายในอุตสาหกรรมผลิตอาหารและคลังสินค้าประเภทธัญพืชได้เป็นอย่างดี ด้วยคุณสมบัติของ ฟ...

 • กับดักฟีโรโมน.jpg
  กรีน สตรองการ์ด โดม Green Storgard Dome trap กับดักกาวชนิด ฟีโรโมน (Pheromone traps) เป็นเครื่องมือที่ใช้สนับสนุนระบบ “IPM”ภายในอุตสาหกรรมผลิตอาหารและคลังสินค้าประเภทธัญพืชได้เป็นอ...

 • Dome Box and Trap.JPG
  กรีน สตรองการ์ด โดม Green Storgard Dome trap กับดักกาวชนิด ฟีโรโมน (Pheromone traps) เป็นเครื่องมือที่ใช้สนับสนุนระบบ “IPM”ภายในอุตสาหกรรมผลิตอาหารและคลังสินค้าประเภทธัญพืชได้เป็นอ...

 • AthenaLabel1.jpg
  กรีน สตรองการ์ด โดม Green Storgard Dome trap กับดักกาวชนิด ฟีโรโมน (Pheromone traps) เป็นเครื่องมือที่ใช้สนับสนุนระบบ “IPM”ภายในอุตสาหกรรมผลิตอาหารและคลังสินค้าประเภทธัญพืชได้เป็นอ...

 • AthenaLabel1.jpg
  กรีน สตรองการ์ด โดม Green Storgard Dome trap กับดักกาวชนิด ฟีโรโมน (Pheromone traps) เป็นเครื่องมือที่ใช้สนับสนุนระบบ “IPM”ภายในอุตสาหกรรมผลิตอาหารและคลังสินค้าประเภทธัญพืชได้เป็นอ...

 • กับดักฟีโรโมน.jpg
  รีฟิวส์ สถานีดักจับมอด DOME trap Refill ชุดรีฟิวส์ใช้เติม ของ สถานี "DOME Trap" กรณีที่สถานีเดิมอยู่ในสภาพดี ซึ่งจะสามารถช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่าย ใน 1 ชุด ประกอบด้วยฟีโรโมน 5 ชิ้น ...

แบบฟอร์มติดต่อกลับ