ฟีโรโมนมอดยาสูบ พร้อมสถานีกำจัดมอดยาสูบ

กรีน สตรองการ์ด ทินลาย 

สถานีดักจับมอดยาสูบ พร้อมฟีโรโมนมอดยาสูบ 

กับดักกาวชนิด ฟีโรโมน (Pheromone traps) เป็นเครื่องมือที่ใช้สนับสนุนระบบ “IPM”ภายในอุตสาหกรรมผลิตอาหารและคลังสินค้าประเภทธัญพืชได้เป็นอย่างดี ด้วยคุณสมบัติของ ฟีโรโมนที่มีประสิทธิภาพสูงในการดึงดูดแมลงเป้าหมาย อีกทั้งการดักจับด้วยกาวทำให้สินค้าปลอดภัยจากสารเคมี

ขนาดบรรจุ
1 Box บรรจุ 5 Station พร้อม ฟีโรโมน

แบบฟอร์มติดต่อกลับ