รีฟิวส์ สถานีดักจับมอด DOME trap Refill

รีฟิวส์ สถานีดักจับมอด DOME trap Refill

ชุดรีฟิวส์ใช้เติม ของ สถานี "DOME Trap" กรณีที่สถานีเดิมอยู่ในสภาพดี ซึ่งจะสามารถช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่าย
ใน 1 ชุด ประกอบด้วย
ฟีโรโมน 5 ชิ้น
แผ่นกระดาษซับน้ำมัน 10 ชิ้น
น้ำมันไคโรโมนล่อแมลง 1 ขวด


...................................................................................................... 

*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม *** 

Tel : 02-374-7118-9, 02-377-2488, 02-377-9580, 02-375-1995
e-mail : customercare@unicorgroup.com
website : www.unicorgroup.com

แบบฟอร์มติดต่อกลับ