ประวัติความเป็นมา "Our History"

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2533  คุณดนัย จันทร์พิทักษ์ กรรมการผู้จัดการ ได้เปิดบริษัทให้บริการกำจัดปลวก และแมลง ในชื่อ บริษัท สหยูนิคอร์กรุ๊ป จำกัด จากประสบการณ์ ของคุณดนัย จันทร์พิทักษ์  ในธุรกิจให้บริการกำจัดปลวก ในตำแหน่งผู้บริหารบริษัทประจำประเทศไทย ของ บริษัทกำจัดปลวกข้ามชาติ (ซึ่งต่อมาได้ขายกิจการทั้งหมดทุกประเทศไป) ด้วยประสบการณ์การให้บริการกำจัดปลวกมานานกว่า 20 ปี และความมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทกำจัดปลวกที่มีคุณภาพในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพที่สุดในประเทศไทย

ต่อมาทางบริษัท สหยูนิคอร์กรุ๊ป จำกัด ได้เล็งเห็นโอกาส ในการเติบโตของธุรกิจการควบคุมแมลงในภาคอุตสาหกรรม จึงได้เปิดแผนก GMP plus เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีความหลากหลาย และเพื่อการตอบสนองความต้องการที่แตกต่างของกลุ่มลูกค้า ทางบริษัท สหยูนิคอร์กรุ๊ป จำกัด จึงได้มีการพัฒนาแผนกต่างๆขึ้น จากอดีต ถึงปัจจุบัน