สารจากกรรมการผู้จัดการ

บริษัท สหยูนิคอร์กรุ๊ป จำกัด เป็นบริษัทของคนไทยที่ก่อตั้งมานานกว่า 20 ปี และมีประวัติอันยาวนานทั้งนี้ เพราะทีมบริหารประกอบด้วยมืออาชีพที่คร่ำหวอด ในธุรกิจการให้บริการควบคุมแมลงในบ้านเรือน และสาธารณะสุขมากกว่า 2 ทศวรรษ ความรู้ความชำนาญครอบคลุมถึง การควบคุมกำจัดแมลงและสัตว์กัดแทะในอาคาร บ้านเรือน ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ การควบคุมแมลงนำโรค ด้านสาธารณะสุข และการตรวจวิเคราะห์แมลง รวมไปถึงการให้คำแนะนำด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อลดปัญหาแมลง / สัตว์กัดแทะ แบบยั้งยืน

เราก่อตั้งขึ้น โดยวัตถุประสงค์ที่จะเป็นบริษัท ผู้นำที่เป็นอิสระ โดยเลือกสรรแต่สารเคมีที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยเพื่อนำเสนอแก่ลูกค้า เรามีการพัฒนาการบริการ และประสิทธิภาพการกำจัดแมลงโดย นักกีฏวิทยา ของเราที่ชำนาญในแขนงนี้ เพื่อเติมความต้องการของตลาด ทีมพัฒนาบริการและสนับสนุนด้านวิชาการของเราประกอบด้วย นักกีฏวิทยา และผู้เชี่ยวชาญการบริการอาวุโส ซึ่งได้ผ่านการพิสูจน์และมีผลงานดีเด่น เรามีเป้าหมายที่จะนำเสนอการบริการโดยเลือกสรรเฉพาะสินค้าที่มีคุณภาพนำมาให้บริการ และให้คำปรึกษาและสนับสนุนลูกค้าของเราในฐานะที่เราเป็นผู้เชี่ยวชาญ

เรามีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะนำบริษัท สหยูนิคอร์กรุ๊ป จำกัด และเป้าหมายของเราที่จะเสนอประสบการณ์ความรู้ความชำนาญที่เรามีมากกว่า 2 ทศวรรษในธุรกิจนี้ เพื่อประโยชน์ของท่าน ซึ่งเรายินดีรับใช้ท่าน ด้วยความเต็มใจ

พันธกิจของเรา

สหยูนิคอร์กรุ๊ป ก่อตั้งด้วยความมุ่งมั่นและมุ่งหมายที่จะเสนอคำตอบของการควบคุมแมลงอย่างผู้ชำนาญการสำหรับการควบคุมแมลงในบ้านเรือน ในโรงงานผลิตสินค้า อุตสาหกรรมอื่นๆ โดยบริษัท สหยูนิคอร์กรุ๊ป จำกัดเลือกสรรเคมีอย่างบรรจง โดยมุ่งเน้นบริการด้วยสารเคมีที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ประการสำคัญสารเคมีที่เลือกใช้จะต้องปลอดภัยต่อผู้บริโภคและผู้ให้บริการเป็นสิ่งที่เรายึดมั่นอยู่เสมอ

เทคนิคและความเชี่ยวชาญพิเศษ

สิ่งที่ทำให้ สหยูนิคอร์กรุ๊ป แตกต่างไปจากผู้ประกอบการอื่นๆก็คือ พื้นฐานความรู้ด้านการบริการ และด้านวิชาการ เรามีแผนกควบคุมคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วยนักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านเทคนิคการควบคุมแมลงตลอดจนการให้คำแนะนำด้านการจัดการสุขลักษณะเพื่อการควบคุมแมลงได้แบบถาวร นักวิชาการของ สหยูนิคอร์กรุ๊ป ประกอบด้วย นักกีฏวิทยา , ผู้เชี่ยวชาญควบคุมด้านเคมี และผู้เชี่ยวชาญอาวุโสพนักงานผู้ให้บริการของบริษัท สหยูนิคอร์กรุ๊ป จำกัดทุกคนได้รับการอบรมภายในองค์กร และจาก Thailand Pest Management Association ภายนอกก่อนให้บริการ ..............

การควบคุมและกำจัดแมลงในปัจจุบัน

ในปัจจุบันโลกของเรากำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วประชากรโลกเพิ่มขึ้นทุกวัน สังคมเมืองขยายขอบเขตไปพร้อม กับปัญหาโรคนำโดยแมลง บ่อยครั้งที่สภาพแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นกลับกลายเป็นที่อยู่อาศัยอย่างดีของแมลงต่างๆอย่างไรก็ตามเมื่อสังคมพัฒนามากขึ้น ความต้องการและความจำเป็นในเรื่องมาตรฐานสุขอนามัยก็สูงขึ้น เช่นกัน ประชากรไม่ยอมรับการใช้ชีวิตร่วมกับแมลงสาบ แมลงรบกวนต่างๆ และยุงร้ายที่เป็นพาหะนำโรค ผู้คนต้องการที่จะได้รับการปกป้องจากโรคที่นำโดยแมลง ด้วยเหตุนี้ทาง สหยูนิคอร์กรุ๊ป ซึ่งเป็นองค์กรที่มีความชำนาญในเรื่องการควบคุมแมลง และสัตว์กัดแทะ เราจึงขออาสาที่จะแก้ปัญหาของท่าน ..........

การฝึกอบรม

สหยูนิคอร์กรุ๊ป มีนักวิชาการที่ดูแลและดำเนินการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่เป็นประจำทุกเดือน พร้อมทั้งจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าฝึกอบรมกับ สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง ทุกครั้ง ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการของเราทุกคนต้องผ่านการฝึกอบรมก่อนออกให้บริการ