ประวัติวิทยากร

Unicor Training course 

บริการจัดฝึกอบรม เทคนิคการควบคุมแมลงและสัตว์พาหะนำโรค ในรูปแบบ In-House Training
ด้วยประสบการณ์กว่า 25 ปีในธุรกิจกำจัดแมลง และกว่า 13 ปีในธุรกิจจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์
ทำให้วิทยากรของเรา สามารถสอนเทคนิคในการควบคุมแมลงและสัตว์พาหะได้เป็นอย่างดี
 
เพราะเราเชื่อมั่นว่า
“ความรู้ด้านการควบคุมแมลงของทุกๆแผนกในโรงงาน   มีส่วนสำคัญต่อประสิทธิภาพการป้องกันแมลง”
 ...................................................................................................... 

*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม *** 

Tel : 02-374-7118-9, 02-377-2488, 02-377-9580, 02-375-1995
e-mail : customercare@unicorgroup.com
website : www.unicorgroup.com


  • 19396716_624942057713830_2728514740910777741_n.jpg
    ***** ประวัติวิทยากร*****ดร.ชัยวัฒน์ จันทร์พิทักษ์ ** ตำแหน่งปัจจุบัน ** • ผู้จัดการทั่วไป บริษัท สหยูนิคอร์กรุ๊ป จำกัด• กรรมการผู้จัดการ บริษท กรีน อะโกรซายน์ จำกัด..................

  • 19399423_624943764380326_4545625986806140757_n.jpg
    ***** ประวัติวิทยากร *****อาจารย์สาวิตรี จันทร์พิทักษ์ ตำแหน่งงานผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ บริษัท สหยูนิคอร์กรุ๊ป จำกัด.......................................................Certif...

  • 19260772_624946991046670_7094755172170782788_n.jpg
    ***** ประวิตัวิทยากร *****อาจารย์ชัยอมร จันทร์พิทักษ์ ตำแหน่งงานผู้จัดการประจำสาขาภาคตะวันออก..............................................Certificateผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื...