ด้วงอิฐ Khapra beetle

ด้วงอิฐ KHAPRA BEETLE

 • ชื่อสามัญ : Khapra beetle
 • ชื่อวิทยาศาสตร์ : Trogoderma granarium
 • Family : Dermestidae
 • Order : Coleoptera

 

ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและชีววิทยา

ลักษณะหนวด : แบบกระบอง (clavate)

ลักษณะปีก : ปีกคู่หน้าเป็นแบบแข็ง (Elytra) บนปีกมีแต้มสีน้ำตาลอ่อนปนเทาและปกคลุมด้วยขนสีน้ำตาล ปีกคู่หลังเป็นแบบ membrane ลักษณะบางใส

ลักษณะปาก : แบบกัดกิน (chewing type)

ลักษณะขา : แบบขาเดิน (walking leg)

ลักษณะทั่วไป : ตัวเต็มวัยมีขนาดของลำตัวอยู่ที่ 2.0 - 3.0 mm. มีสีน้ำตาลเข้ม รูปไข่ ลำตัวปกคลุมด้วยขน ส่วนอก (thorax) มีสีน้ำตาลเข้มปกคลุมด้วยขนสีน้ำตาลอ่อน   

 

ด้วงอิฐ มีการเจริญเติบโตแบบ complete metamorphosis ซึ่งจะประกอบไปด้วย

 • ระยะไข่ (egg) : มีระยะเวลา 5-7 วัน ลักษณะไข่มีสีขาวรูปทรงกระบอก 
 • ตัวอ่อน (larva) : มีระยะเวลา 30-50 วัน มีสีเหลืองน้ำตาล ลำตัวปกคลุมด้วยขนยาวสีน้ำตาล ลำตัวมีความยาวเฉลี่ย 4.5 mm.  
 • ดักแด้ (pupa) : มีระยะเวลา 6-16 วัน
 • ตัวเต็มวัย (adult) : มีอายุไขเฉลี่ย 10-30 วัน วงจรชีวิตประมาณ 4-6 สัปดาห์

 

แหล่งอาหาร : ข้าว ข้าวสาลี มอลต์ ถั่วลิสง วอลนัท อัลมอนด์ ลูกเกด โรงงานแปรรูป ร้านค้าขายผลิตผลทางการเกษตร หรือแม้แต่ตู้กับข้าว เป็นต้น

ลักษณะการทำลาย : ด้วงอิฐชอบทำลายผลิตผลทางการเกษตร สามารถทนในที่แห้งและร้อนได้นาน ดำรงชีวิตอยู่ได้โดยไม่กินอาหารเป็นเวลานาน หากเป็นเม็ดข้าวสาร ด้วงจะฝังอยู่ในเม็ดขาว สังเกตเป็นสีฝ้าขาว มีอะไรข้างในสีดำ ใช้นิ้วบีบดูเมล็ดข้าวสารเป็นผงแป้ง

การแพร่กระจาย : แพร่กระจายในเขตอบอุ่น

 

วิธีการป้องกันควบคุม

 • ไม่นำผลิตภัณฑ์ที่พบแมลงเข้าทำลายเก็บรวมกับผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปลาแห้ง การรักษาความสะอาดโรงเก็บ อุปกรณ์ จำเป็นอย่างยิ่ง ก่อนที่จะทำการเก็บรักษาผลิตผลเกษตร ต้องทำความสะอาดพื้นและส่วนต่าง ๆ ของโรงเก็บ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อไม่ให้เป็นที่หลบซ่อนของแมลง และควรดูแลทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาของการเก็บรักษา
 • แมลงมีขนาดใหญ่สามารถมองเห็นง่าย สามารถใช้การเก็บแยกไปทำลายได้
 • ใช้ภาชนะที่ปิดได้สนิทเก็บผลิตผลทางการเกษตรป้องกันแมลงเข้าทำลายภายหลัง
 • รมกำจัดด้วย ฟอสฟีน หรืออลูมิเนียมฟอสไฟต์

 

เอกสารอ้างอิง

Peacock, E.R., 1993. Handbooks for the identification of British insects, 5. London, UK: Royal Entomological Society. 144 pp

 

...................................................................................................... 

*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม *** 

Tel : 02-374-7118-9, 02-377-2488, 02-377-9580, 02-375-1995
e-mail : customercare@unicorgroup.com
website : www.unicorgroup.com

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ