ด้วงหนอนนก ชีววิทยา

ด้วงหนอนนก (Yellow Mealworm Beetle)

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Tenebrio molitor

ลักษณะทางกายภาพ

  • ยาวประมาณ 20 มิลลิเมตร มีสีสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำเงา
  • ตัวอ่อนเป็นหนอนสีน้ำผึ้งเหลืองเงา

วงจรชีวิต

  • ทนต่ออุณหภูมิที่เย็น
  • ตัวเมียวางไข่ได้ประมาณ 275-600 ฟอง ช่วงฤดูใบไม้ผลิไข่จะมีรูปร่างคล้ายถั่ว และจะฟักเป็นตัวอ่อนใน 4-14 วัน
  • ระยะเวลาในการเป็นดักแด้ 7-24 วัน
  • ช่วงแรกจะเป็นสีขาวแล้วค่อย ๆ กลายเป็นสีเหลือง (ไม่ได้อยู่ในรัง) และโตเต็มวัยในที่สุด
  • มีอายุขัยประมาณ 2 - 3 เดือน

พฤติกรรม

  • ชอบไฟตอนกลางคืน และจะบินอย่างแข็งขันในบริเวณที่มืด

......................................................................................

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Tel : 02-377-2488, 02-377-9580, 02-375-1995, 02-374-7118-9
Line ID : 0819056566
e-mail : customercare@unicorgroup.com
website : www.unicorgroup.com
FB page: fb.me/Professional.Pest.control.Training.Programm
FB massenger : m.me/Professional.Pest.Control.Training.Programm

แบบฟอร์มติดต่อกลับ