มดน้ำตาล ชีววิทยา

มดน้ำตาล (Ghost Ant)

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Tapinoma melanocephalum

ลักษณะทางกายภาพ

  • ส่วนท้องและขามีสีอ่อน/โปร่งแสง
  • ขนาดยาว 16 มม.

วงจรชีวิต

  • มีการขยายพันธุ์อย่างต่อเนื่องภายในอาณาจักร

พฤติกรรม

  • การกินอาหาร – ในอาคาร: สารรสหวานและไขมัน / นอกอาคาร: แมลงที่ผลิตน้ำหวาน
  • การทำรัง – ในอาคาร: พื้นที่ขนาดเล็ก ช่องว่างบนผนัง / นอกอาคาร: ในกระถางดอกไม้ ใต้วัตถุบนพื้นดิน ช่องใต้เปลือกไม้
  • สถานที่ - ชอบพื้นที่ความชื้นสูง อาจพบได้ในครัวหรือในห้องน้ำ
  • ในหนึ่งอาณาจักรอาจมีหลายรัง

แบบฟอร์มติดต่อกลับ