มดเหม็น ชีววิทยา

มดเหม็น (Odorous House Ant)

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Tapinoma sessile

ลักษณะทางกายภาพ

  • มีสีน้ำตาล หรือ ดำ
  • ขนาดยาว 1/16 ถึง 1/8 นิ้ว
  • หนวดมี 12 ปล้องและไม่มีติ่งที่ปลายหนวด
  • มี 6 ขา

วงจรชีวิต

  • ใช้เวลา 34-38 วัน ในการเติบโตเป็นตัวเต็มวัย
  • โดยปกติมีอายุอยู่ได้หลายปี

พฤติกรรม

  • การกินอาหาร - กินอาหารในครัวเรือนเกือบทุกชนิด โดยเฉพาะอาหารที่มีรสหวาน เช่น ของหวาน และผลไม้จำพวกเมล่อน และยังกินอาหารสัตว์เลี้ยงอีกด้วย
  • สถานที่ - มดเหม็นชอบความชื้น ในบริเวณที่ร้อนและแห้ง อาจพบรังในต้นไม้ภายในบ้านหรือแม้กระทั่งฝาชักโครก
  • กลิ่น - เมื่อถูกบี้จะมีกลิ่นคล้ายมะพร้าว
  • อาณาจักร - มีจำนวนตั้งแต่ 100 - 10,000 ตัว

แบบฟอร์มติดต่อกลับ