มดช่างไม้ ชีววิทยา

มดช่างไม้ (Carpenter Ant)

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Camponotus pennsylvanicus

ลักษณะทางกายภาพ

 • มดงานขนาดยาว 1/4 นิ้ว
 • มดราชินีขนาดยาว 1/2 นิ้ว
 • ส่วนมากมีสีดำ แต่ก็มีที่เป็นสีแดงดำเช่นกัน
 • มี 6 ขา

วงจรชีวิต

 • ใช้เวลา 3 - 6 ปี ในการสร้างอาณาจักรขนาดใหญ่และมั่นคง
 • ตั้งแต่เป็นไข่ถึงโตเต็มวัยใช้เวลาประมาณ 6 - 12 สัปดาห์

พฤติกรรม

 • สถานที่ - พบทั้งในไม้ชื้นและไม้แห้ง แต่จะชอบความชื้นมากกว่า
 • ภายใน - เจาะโพรงทำรังอยู่ในไม้พื้นผิวเรียบ
 • ภายนอก - เจาะบางส่วนของต้นไม้เพื่อทำรัง
 • การพบเห็น - ออกหาอาหารในตอนกลางคืนเป็นหลัก แต่ช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนก็ออกหาอาหารในตอนกลางวันเช่นกัน สัญญาณบ่งชี้ ได้แก่ ขี้เลื่อย ไม้เปียก หรือเสียงแปลกๆ ที่ดังมาจากผนัง
 • การกินอาหาร - อาหารหลัก คือ น้ำหวานจากดอกไม้ สารคัดหลั่งจากพืช น้ำผลไม้ และซากแมลง แต่พวกมันไม่กินไม้ กรณีที่อยู่ในบ้าน พวกมันชอบวัตถุที่มีความหวาน ไขมัน และเนื้อสัตว์
 • การสัมผัส - ไม่ค่อยออกมาสัมผัสกับผู้คน ถ้าพบมนุษย์จะพยายามหนี และไม่สามารถกัดต่อยได้

แบบฟอร์มติดต่อกลับ