ยุงลาย ชีววิทยา

ยุงลาย (Aedes Mosquitoes)

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Aedes Aegypti

ยุงลายมักออกหากินในช่วงหลังพระอาทิตย์ตกและก่อนพระอาทิตย์ขึ้น

ลักษณะทางกายภาพ

  • ตัวเต็มวัยมีสีดำและลายสีขาว
  • ตัวอ่อนจะทำมุม 45 องศาจากผิวน้ำ
  • ไข่ยุงมีสีดำ รูปร่างเหมือนลูกรักบี้

วงจรชีวิต

  • ระยะไข่ใช้เวลา 6 – 8 วัน
  • มีการเปลี่ยนแปลง 4 ขั้น – ไข่ ตัวอ่อน ดักแด้ และตัวเต็มวัย

พฤติกรรม

  • ที่อยู่ – ชอบอยู่ในภาชนะที่มีน้ำสะอาด
  • ชอบสีเข้ม เช่น ดำและแดง
  • บินได้ระยะใกล้ๆ (50 – 100 เมตร)

......................................................................................
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Tel : 02-377-2488, 02-377-9580, 02-375-1995, 02-374-7118-9
Line ID : 0819056566
e-mail : customercare@unicorgroup.com
website : www.unicorgroup.com
FB page: fb.me/Professional.Pest.control.Training.Programm
FB massenger : m.me/Professional.Pest.Control.Training.Programm

แบบฟอร์มติดต่อกลับ