ยุงก้นปล่อง ชีววิทยา

ยุงก้นปล่อง (Anopheles Mosquito)

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Anopheles SPP.

ยุงก้นปล่องเป็นพาหะนำโรคมาลาเรีย

ลักษณะทางกายภาพ

  • ตัวเต็มวัย – มีลายสีอ่อนและเข้มบนปีก และทำมุม 45 องศากับพื้นผิว
  • ตัวอ่อนอาศัยราบไปกับผิวน้ำ
  • ไข่มีขนาดยาวประมาณ 1 มม.และลอยตะแคง

วงจรชีวิต

  • ระยะไข่ใช้เวลา 6 – 10 วัน
  • มีการพัฒนา 4 ขั้น – ไข่ ตัวอ่อน ดักแด้ และตัวเต็มวัย

พฤติกรรม

  • ที่อยู่ – ชอบน้ำสะอาดปราศจากมลพิษ
  • เวลากัด – กัดตอนกลางคืนและพักอาศัยในร่มหรือภายนอก (ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์)
  • ชอบสีเข้ม
  • ตัวเมียที่ได้กินเลือดหนึ่งมื้อสามารถวางไข่ได้ 50 – 150 ใบ

......................................................................................
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Tel : 02-377-2488, 02-377-9580, 02-375-1995, 02-374-7118-9
Line ID : 0819056566
e-mail : customercare@unicorgroup.com
website : www.unicorgroup.com
FB page: fb.me/Professional.Pest.control.Training.Programm
FB massenger : m.me/Professional.Pest.Control.Training.Programm

แบบฟอร์มติดต่อกลับ