แมลงวันบ้าน ชีววิทยา

แมลงวันบ้าน (House Fly)

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Musca domestica

แมลงวันบ้านเป็นตัวการหลักที่นำพาเชื้อโรคและระบาดได้ในทุกพื้นที่ พวกมันชอบอาหารทุกชนิด ทั้งอาหารมนุษย์ อาหารสัตว์เลี้ยง อาหารสัตว์ เศษอาหาร และอุจจาระ การพบแมลงวันตัวเต็มวัยมักเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงกิจกรรมของแมลงวันและปัญหาที่อาจเกิดขึ้น อาจพบตัวอ่อนขณะคลานออกจากจุดผสมพันธุ์ เพื่อเติบโตต่อไปเป็นดักแด้

ลักษณะทางกายภาพ

  • ตัวเต็มวัยมีขนาดยาว 5–8 มม.
  • ช่วงอกสีเทามีแถบบางๆ 4 แถบ
  • ช่วงท้องสีเหลืองหรือน้ำตาลอมเหลือง มีขนปกคลุมทั่วตัวซึ่งใช้เป็นอวัยวะรับรส
  • ดวงตาซับซ้อน – ตาของมันมีเลนส์นับพันทำให้มองเห็นภาพได้ในมุมกว้าง
  • เส้นเลือดที่ 4 บนปีกมีลักษณะงอโค้งและปลายปีกเรียวแหลมเล็กน้อย
  • ตัวอ่อนมีสีขาว ลักษณะเรียวเล็กลงไปจนถึงฝั่งหัว มีช่องหายใจ 2 จุดบริเวณช่วงท้ายลำตัว ไม่มีขาและเมื่อโตเต็มที่จะมีขนาดยาว 12 มม.

วงจรชีวิต

แมลงวันบ้านเติบโตได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่ระยะไข่ถึงตัวเต็มวัย พวกมันผสมพันธุ์บนพืชผักเน่าเปื่อยที่มีความชื้น เช่น ในถังขยะที่เปิดอยู่ หรืออาหารสัตว์เลี้ยง

  • วางไข่ครั้งละ 120 ถึง 150 ใบ ฟักเป็นตัวได้ภายใน 8 – 72 ชั่วโมง
  • ตัวอ่อนแมลงวันบ้านใช้เวลา 3 – 60 วัน เพื่อเติบโตเป็นตัวเต็มวัย
  • ดักแด้ใช้เวลา 3 – 28 วัน เพื่อเติบโตเต็มที่
  • ในที่ร่มสามารถพบแมลงวันบ้านได้ตามผนัง พื้น หรือเพดาน ส่วนที่กลางแจ้ง พบแมลงวันได้ตามต้นไม้ บนพื้น รั้ว กองปุ๋ยหมัก และถังขยะ

ตอนกลางคืนพวกมันชอบอาศัยอยู่บริเวณแหล่งอาหารที่สูงประมาณ 5 ถึง 15 ฟุตเหนือพื้นดิน


...................................................................................................... 

*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม *** 

Tel : 02-374-7118-9, 02-377-2488, 02-377-9580, 02-375-1995
e-mail : customercare@unicorgroup.com
website : www.unicorgroup.com


แบบฟอร์มติดต่อกลับ