แมลงวันผลไม้/แมลงหวี่ ชีววิทยา

แมลงวันผลไม้/แมลงหวี่ (Fruit Fly)

(ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Drosophila species)

แมลงหวี่ หรือ แมลงวันผลไม้ มักพบบริเวณผลไม้หรือกากของเสียเน่าบูดในผับ สวนผลไม้ แปลงผัก และโรงเบียร์

ลักษณะทางกายภาพ

  • ขนาดยาว 3 มม.
  • สีน้ำตาลแกมเหลือง หรือสีด่าง
  • ตาสีแดงสด
  • ช่วงท้องห้อยลงขณะบิน และบินได้ช้า
  • มักบินโฉบไปมา

วงจรชีวิต

  • ผสมพันธุ์ในผลไม้เน่าเสีย ท่อน้ำทิ้งสกปรก หรือแม้แต่อุปกรณ์ทำความสะอาด
  • ใช้เวลา 7–30 วัน เพื่อพัฒนาเป็นตัวเต็มวัย
  • ตัวเต็มวัยมีอายุอยู่ได้ 2–9 สัปดาห์
  • แมลงวันผลไม้ หรือ แมลงหวี่ สามารถพัฒนาเป็นตัวเต็มวัยได้ภายในเวลาเพียง 1 สัปดาห์ หากอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสม


...................................................................................................... 

*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม *** 

Tel : 02-374-7118-9, 02-377-2488, 02-377-9580, 02-375-1995
e-mail : customercare@unicorgroup.com
website : www.unicorgroup.com

แบบฟอร์มติดต่อกลับ