แมลงวันหลังลาย ชีววิทยา

แมลงวันหลังลาย (Flesh Fly)

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Family - Sarcophagidae

ลักษณะทางกายภาพ

  • ขนาดยาว 6-14 มม.
  • อกมีสีเทาอ่อน และมีแถบตามแนวยาวสามแถบ
  • ท้องมีสีเทาอ่อน และมีลายแผ่นสีดำเป็นจุดๆ คล้ายตารางหมากรุก

วงจรชีวิต

  • วงจรชีวิตยาวนาน 2-4 สัปดาห์
  • ตัวเมียปล่อยตัวอ่อนไว้บนแหล่งอาหาร (เป็นไปได้ตั้งแต่เนื้อหรือปลาเน่า มูลสัตว์ หรือในถังขยะ)
  • ตัวอ่อนกินอาหารเพียงไม่กี่วัน และจะออกจากแหล่งอาหารนั้นเพื่อพัฒนาเป็นดักแด้ในพื้นที่แห้งบริเวณนั้น

พฤติกรรม

  • พวกมันชอบขยะเน่าเปื่อย มูลสัตว์ และอาหารมนุษย์ จึงทำให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์

...................................................................................................... 

*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม *** 

Tel : 02-374-7118-9, 02-377-2488, 02-377-9580, 02-375-1995
e-mail : customercare@unicorgroup.com
website : www.unicorgroup.com

แบบฟอร์มติดต่อกลับ