ผีเสื้อกลางคืน Indian Meal Moth ชีววิทยา

ผีเสื้อกลางคืน (Indian Meal Moth)

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Plodia Interpunctella

ลักษณะทางกายภาพ

  • ตัวเต็มวัยมีปีกยาวประมาณ 14 - 20 มิลลิเมตร
  • สามช่วงแรกของปีกส่วนบนจะมีสีครีม ที่เหลือของปีกเป็นสีทองแดงมีจุดสีเทาเข้ม
  • ตัวอ่อนมีสีเหลืองขาว และบางครั้งอาจมีสีแดงหรือสีเขียว

วงจรชีวิต

  • จากไข่เติบโตไปยังตัวเต็มวัยใช้เวลา 27 วัน

พฤติกรรม

  • มักพบในเมล็ดธัญพืช แป้ง ถั่วลิสง และผลไม้แห้ง
  • ใยและขุยตัวอ่อนสามารถสร้างความรบกวนให้กับที่อยู่อาศัยได้

......................................................................................

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Tel : 02-377-2488, 02-377-9580, 02-375-1995, 02-374-7118-9
Line ID : 0819056566
e-mail : customercare@unicorgroup.com
website : www.unicorgroup.com
FB page: fb.me/Professional.Pest.control.Training.Programm
FB massenger : m.me/Professional.Pest.Control.Training.Programm

แบบฟอร์มติดต่อกลับ