ผีเสื้อข้าวสาร ชีววิทยา

ผีเสื้อข้าวสาร (Rice Moth)

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Corcyra cephalonica 

ลักษณะทางกายภาพ

  • ตัวเต็มวัยปีกช่วงต้นจะมีสีน้ำตาลอมเหลืองอ่อน และมีใยสีดำเล็กน้อย
  • ตัวอ่อนจะมีสีขาวซีด และมีหัวแคปซูลสีน้ำตาล มีปล้องอยู่บนหัว

วงจรชีวิต

  • จากไข่เติบโตไปเป็นตัวเต็มวัยใช้เวลาประมาณ 1 เดือน

พฤติกรรม

  • มักวางไข่บนอาหาร
  • ตัวอ่อนที่เป็นดักแด้จะอาศัยอยู่ในพื้นที่เก็บสินค้า ตัวอาคารร้านค้า หรือในถุง
  • ตัวเต็มวัยจะออกหากินในเวลากลางคืน มันจึงมีความตื่นตัวมากที่สุดในช่วงเวลากลางคืน
  • มักทิ้งใย ตัวอ่อน รัง ขุย และมูล ในพื้นที่ที่เกิดการระบาด

......................................................................................

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Tel : 02-377-2488, 02-377-9580, 02-375-1995, 02-374-7118-9
Line ID : 0819056566
e-mail : customercare@unicorgroup.com
website : www.unicorgroup.com
FB page: fb.me/Professional.Pest.control.Training.Programm
FB massenger : m.me/Professional.Pest.Control.Training.Programm

แบบฟอร์มติดต่อกลับ