ผีเสื้อข้าวโพด ชีววิทยา

ผีเสื้อข้าวโพด (Tropical Warehouse Moth)

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Ephestia Cautella

ลักษณะทางกายภาพ

  • ตัวเต็มวัยมีปีกยาวประมาณ 15 - 20 มิลลิเมตร
  • ตัวเต็มวัยปีกส่วนบนจะมีสีน้ำตาลเทา จางสลับเข้ม
  • ตัวอ่อนมีสีขาว สีเหลือง หรือสีแดง ขึ้นอยู่กับการกินอาหาร

วงจรชีวิต

  • จากไข่เติบโตไปยังตัวเต็มวัยใช้เวลาประมาณ 31 วัน

พฤติกรรม

  • ตัวอ่อนมักคลานไปบริเวณที่มืดเพื่อกลายเป็นดักแด้
  • มักพบในคลังธัญพืช ถั่ว ผลไม้แห้ง น้ำมันเมล็ดพืช และน้ำมันจากพืช

......................................................................................

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Tel : 02-377-2488, 02-377-9580, 02-375-1995, 02-374-7118-9
Line ID : 0819056566
e-mail : customercare@unicorgroup.com
website : www.unicorgroup.com
FB page: fb.me/Professional.Pest.control.Training.Programm
FB massenger : m.me/Professional.Pest.Control.Training.Programm

แบบฟอร์มติดต่อกลับ