ผีเสื้อข้าวเปลือก ชีววิทยา

ผีเสื้อข้าวเปลือก (Angoumois Grain Moth)

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Sitotroga cerealella

ลักษณะทางกายภาพ

  • ตัวเต็มวัยมีปีกยาวประมาณ 10 - 18 มิลลิเมตร
  • ตัวเต็มวัยมีปีกส่วนบนสีน้ำตาลอ่อน และมักจะมีจุดสีดำเล็กๆ บริเวณช่วงครึ่งด้านนอกของปีก
  • ปีกติดอยู่กับขอบยาวของหนวด และปลายมีความแหลมคม

วงจรชีวิต

  • จากไข่เติบโตไปยังตัวเต็มวัยใช้เวลาประมาณ 25 - 28 วัน

พฤติกรรม

  • วางไข่บนข้าว
  • ตัวอ่อนพัฒนาการได้ด้วยข้าวเพียงเมล็ดเดียว และออกจากรูขนาดเล็กเมื่อกลายเป็นดักแด้

......................................................................................

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Tel : 02-377-2488, 02-377-9580, 02-375-1995, 02-374-7118-9
Line ID : 0819056566
e-mail : customercare@unicorgroup.com
website : www.unicorgroup.com
FB page: fb.me/Professional.Pest.control.Training.Programm
FB massenger : m.me/Professional.Pest.Control.Training.Programm

แบบฟอร์มติดต่อกลับ