แมลงสาบอเมริกัน ชีววิทยา

แมลงสาบอเมริกัน (American Cockroach)

(ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Periplaneta americana)

ลักษณะทางกายภาพ

  • ตัวเต็มวัยมีขนาดยาว 35 – 40 มม. เป็นแมลงสาบประเภทแมลงรบกวนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดชนิดหนึ่ง
  • มีสีแดงสว่างไปจนถึงสีน้ำตาลช็อกโกแลต

วงจรชีวิต

  • ตัวเมียผลิตรังไข่ (oothecae) 10 – 90 รัง โดยแต่ละรังมีไข่ 14 – 28 ใบ
  • ตัวอ่อนใช้เวลา 150 วันในการเติบโตเป็นตัวเต็มวัย
  • ช่วงชีวิตตัวเต็มวัยยาวนานตั้งแต่ 100 วัน ถึง 3 ปี

พฤติกรรม

ชอบสิ่งแวดล้อมที่อบอุ่นและชื้น เช่น ท่อระบายของเสีย และท่อระบายน้ำ

......................................................................................

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Tel : 02-377-2488, 02-377-9580, 02-375-1995, 02-374-7118-9
Line ID : 0615452888
e-mail : customercare@unicorgroup.com
website : www.unicorgroup.com
FB page: fb.me/Professional.Pest.control.Training.Programm
FB massenger : m.me/Professional.Pest.Control.Training.Programm

แบบฟอร์มติดต่อกลับ