แมลงสาบลายน้ำตาล ชีววิทยา

แมลงสาบลายน้ำตาล (Brown Banded Cockroach)

(ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Supella longipalpa)

ลักษณะทางกายภาพ

  • ตัวเต็มวัยมีขนาดยาว 10–14 มม. เป็นแมลงสาบประเภทแมลงรบกวนที่มีขนาดเล็กที่สุดชนิดหนึ่ง
  • มีแถบสีเหลืองแกมน้ำตาลคาดกลางลำตัว

วงจรชีวิต

  • ตัวเมียผลิตรังไข่ (oothecae) ได้ถึง 13 รัง โดยแต่ละรังมีไข่ 16 ใบ
  • ตัวอ่อนใช้เวลา 55 วันในการเติบโตเป็นตัวเต็มวัย
  • ในอุณหภูมิที่เหมาะสม (30°c) ตัวเต็มวัยสามารถมีชีวิตได้ประมาณ 90 – 115 วัน

พฤติกรรม

ชอบสิ่งแวดล้อมที่อบอุ่นและชื้น เช่น ท่อระบายของเสีย และท่อระบายน้ำ

......................................................................................

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Tel : 02-377-2488, 02-377-9580, 02-375-1995, 02-374-7118-9
Line ID : 0615452888
e-mail : customercare@unicorgroup.com
website : www.unicorgroup.com
FB page: fb.me/Professional.Pest.control.Training.Programm
FB massenger : m.me/Professional.Pest.Control.Training.Programm

แบบฟอร์มติดต่อกลับ