แมลงสาบออสเตรเลีย ชีววิทยา

แมลงสาบออสเตรเลีย (Australian Cockroach)

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Periplaneta australasiae

ลักษณะทางกายภาพ

  • ตัวเต็มวัยมีขนาดยาวประมาณ 27 – 33 มม.
  • ลำตัวมีสีน้ำตาลและมีแถบสีเหลืองอ่อนบริเวณโคนปีก

วงจรชีวิต

  • ตัวเมียผลิตรังไข่ (oothecae) ได้ถึง 12 รัง โดยแต่ละรังมีไข่ 24 ใบ
  • ตัวอ่อนใช้เวลา 200 วันในการเติบโตเป็นตัวเต็มวัย
  • ตัวเต็มวัยมีอายุ 120 – 180 วัน

ลักษณะนิสัย

มักพบในบริเวณบ้านและรอบๆ อาคาร

 

......................................................................................
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Tel : 02-377-2488, 02-377-9580, 02-375-1995, 02-374-7118-9
Line ID : 0615452888
e-mail : customercare@unicorgroup.com
website : www.unicorgroup.com
FB page: fb.me/Professional.Pest.control.Training.Programm
FB massenger : m.me/Professional.Pest.Control.Training.Programm

แบบฟอร์มติดต่อกลับ