หนอนกระทู้ผัก leaf worm

หนอนกระทู้ผัก

(Common cutworm,Tobacco, leaf worm) Spodoptera litura (F.)

 Noctuidae ผีเสื้อ เพศเมียมีสีเทา แถบสีขาวกลางปีก มีขนาดเล็ก แตกต่างจากเพศผู้ ซึ่งมีแถบสีขาวกว้าง

แม่ผีเสื้อวางไข่เป็นกลุ่มใหญ่ 30-60 ฟอง ไข่ปกคลุมขนสีฟางข้าว ซึ่งเป็นขนที่ปีกของแม่ผีเสื้อ

หนอนเมื่อฟักใหม่ๆ มีลำตัวค่อนข้างใสมีจุดดำทั่วตัว รวมกลุ่มกันแทะกินผิวใบพืช ทำให้เป็นรูพรุนไปทั่ว

 

......................................................................................
** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม **
Tel : 02-377-2488, 02-377-9580, 02-375-1995, 02-374-7118-9
Line ID : 0615452888
e-mail : customercare@unicorgroup.com
website : www.unicorgroup.com
FB page: fb.me/Professional.Pest.control.Training.Programm
FB massenger : m.me/Professional.Pest.Control.Training.Programm

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ