หนอนกระทู้แอฟริกัน

หนอนกระทู้แอฟริกัน

ตัวหนอนมีจุดสีดำเป็นรูปตัว C (C-shaped dark spot) คล้ายกับหนอนกระทู้กล้า (Rice swarming caterpillar) Spodop tera mauritia Boisduval แต่มีสีจางกว่าและแถบสีเข้มด้านข้างมี 2 โทน สีในขณะที่แถบดังกล่าวในหนอนกระทู้กล้ามักมีโทนสี เดียว ตัวเต็มวัยของหนอนกระทู้แอฟริกันมีสีเข้มแถบสีขาว และดำใหญ่คล้ายกับหนอนกระทู้ผัก(Common cutworm) Spodoptera litura (F.): Noctuidae มากกว่าหนอนกระทู้ ชนิดอื่น

 

......................................................................................
** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม **
Tel : 02-377-2488, 02-377-9580, 02-375-1995, 02-374-7118-9
Line ID : 0615452888
e-mail : customercare@unicorgroup.com
website : www.unicorgroup.com
FB page: fb.me/Professional.Pest.control.Training.Programm
FB massenger : m.me/Professional.Pest.Control.Training.Programm

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ