หนอนกระทู้แอฟริกัน

หนอนกระทู้แอฟริกัน

ตัวหนอนมีจุดสีดำเป็นรูปตัว C (C-shaped dark spot) คล้ายกับหนอนกระทู้กล้า (Rice swarming caterpillar) Spodop tera mauritia Boisduval แต่มีสีจางกว่าและแถบสีเข้มด้านข้างมี 2 โทน สีในขณะที่แถบดังกล่าวในหนอนกระทู้กล้ามักมีโทนสี เดียว ตัวเต็มวัยของหนอนกระทู้แอฟริกันมีสีเข้มแถบสีขาว และดำใหญ่คล้ายกับหนอนกระทู้ผัก(Common cutworm) Spodoptera litura (F.): Noctuidae มากกว่าหนอนกระทู้ ชนิดอื่น

แบบฟอร์มติดต่อกลับ