หนอนเจาะสมอฝ้าย Cotton bollworm

หนอนเจาะสมอฝ้าย (Cotton bollworm)

Helicoverpa armigera (Hubner)= Heliothis armigera เป็นแมลงที่มีความสำคัญที่สุดในฝ้าย กินใบ ดอก ปี้ และ สมอฝ้าย นอกจากนี้ยังเป็นศัตรูพืชอื่นๆ อีกหลายชนิดเช่น ข้าวโพด ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ยาสูบ ถั่ว ทานตะวัน มะเขือเทศ พริก องุ่น ส้ม และกุหลาบ เป็นต้น

 

......................................................................................
** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม **
Tel : 02-377-2488, 02-377-9580, 02-375-1995, 02-374-7118-9
Line ID : 0615452888
e-mail : customercare@unicorgroup.com
website : www.unicorgroup.com
FB page: fb.me/Professional.Pest.control.Training.Programm
FB massenger : m.me/Professional.Pest.Control.Training.Programm

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ