หนอนกระทู้คอรวงข้าว หนอนกระทู้ควายพระอินทร์ (Rice armyworm, Ear cutting caterpilllar)

หนอนกระทู้คอรวงข้าว หนอนกระทู้ควายพระอินทร์

(Rice armyworm, Ear cutting caterpilllar) Mythimna separata (Walker):

Noctuidae หนอนกัดกินยอดอ่อน และใบข้าว รวมถึงช่อเกสรดอกตัวผู้ที่ยังมีใบหุ้มอยู่ ทำให้เกิดความเสียหาย ปกติหนอนมักพบเป็นกลุ่มกัดกินอยู่ริมนาข้าวหลังจากนั้นจึงค่อยๆ ลุกลามไปทั่วหนอนมีหลายสี เช่นน้ำตาลอ่อน น้ำตาลอมชมพูหรือเขียวปนเทา ลักษณะเด่นที่แตกต่างจากหนอนกระทู้อื่นๆ คือมีแถบสีเข้มอยู่ใต้กึ่งกลางของลำตัวลงมา และไม่มีจุดดำลักษณะเป็นรูปตัว C ที่ด้านบน

แบบฟอร์มติดต่อกลับ