หนอนคืบหลังปม Longan brown semi-looper

หนอนคืบหลังปม

(Longan brown semi-looper)Ischyia manlia (Cramer): 

Noctuidae หนอนมีสีน้ำตาล รูปร่างแปลก ที่ด้านหลังของท้องปล้องที่ 8 มีตุ่มยื่นออกมา 1 คู่ ปกติหนอนคืบจะมีขาเทียมน้อยกว่า 5 คู่ แต่หนอนคืบ ชนิดนี้มีขาเทียมครบ 5 คู่ หนอนกินใบลำใย ลิ้นจี่และมะม่วง เป็นอาหาร ส่วนตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืนที่พบดูดกินจาก ผลลำไย ลิ้นจี่ และฝรั่งด้วย

 

......................................................................................
** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม **
Tel : 02-377-2488, 02-377-9580, 02-375-1995, 02-374-7118-9
Line ID : 0615452888
e-mail : customercare@unicorgroup.com
website : www.unicorgroup.com
FB page: fb.me/Professional.Pest.control.Training.Programm
FB massenger : m.me/Professional.Pest.Control.Training.Programm

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ