หนอนกอสีชมพู Pink stem-borer

หนอนกอสีชมพู

(Pink stem-borer) Sesamia inferens (Walker):

Noctuidae พบในข้าว อ้อย ข้าวโพด และหญ้า หนอนทำลายข้าวตั้งแต่ระยะกล้าจนถึงระยะตั้งท้อง หนอนที่เจาะเข้าไปกินอยู่ภายในลำต้นอ่อน ทำให้ยอดเหี่ยว แห้งตาย หากเข้าทำลายในระยะหลัง รวงข้าวจะมีสีขาว เมล็ดลีบที่เรียกว่า ข้าวหัวหงอก

 

......................................................................................
** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม **
Tel : 02-377-2488, 02-377-9580, 02-375-1995, 02-374-7118-9
Line ID : 0615452888
e-mail : customercare@unicorgroup.com
website : www.unicorgroup.com
FB page: fb.me/Professional.Pest.control.Training.Programm
FB massenger : m.me/Professional.Pest.Control.Training.Programm

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ