หนอนห่อใบข้าว Rice leaf-folder

หนอนห่อใบข้าว

(Rice leaf-folder) Cnaphlocrocis medinalis (Guenee):

Crambidae พบเฉพาะนาข้าวในเขตชลประทานที่มีการใส่ปุ๋ยอัตราสูง หนอนมักสร้างใยยึดใบข้าวห่อเข้าหากันแล้วอาศัยกัดกินอยู่ภายในใบที่ห่อตัวอยู่ เป็นศัตรูข้าวที่สำคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยหนอนสามารถสร้างความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงหลายชนิด แต่ปัญหาเรื่องการสร้างความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงในประเทศไทยยังอยู่ในอัตราที่ต่ำ ดักแด้มีใยไหมหุ้มตัวยึดติดอยู่ในใบข้าวที่ม้วนห่อตัวอยู่ ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็ก มักหลบซ่อนตัวเองตามใต้ใบข้าวในเวลากลางวัน

 

......................................................................................
** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม **
Tel : 02-377-2488, 02-377-9580, 02-375-1995, 02-374-7118-9
Line ID : 0615452888
e-mail : customercare@unicorgroup.com
website : www.unicorgroup.com
FB page: fb.me/Professional.Pest.control.Training.Programm
FB massenger : m.me/Professional.Pest.Control.Training.Programm

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ