หนอนฟัก (Cucumber moth)

หนอนฟัก

(Cucumber moth) Diaphania indica (Saunders):

Crambidae หนอนมีสีเขียวอ่อนลำตัวค่อนข้าง ใส มีแถบสีเหลืองอ่อนพาดตามความยาวอยู่ที่ด้านข้างของ ลำตัว ข้างละแถบ หนอนกินอยู่ที่ยอดอ่อน ใต้ใบ และเจาะกินในผลพืชตระกูลแตง เช่นมะระ บวบเหลี่ยม ฟักแม้ว กระเจี๊ยบเขียว และมันเทศ เป็นต้น

แบบฟอร์มติดต่อกลับ